Webinarcyclus responsibiliteit 1 van 3

Webinarcyclus Bouwen aan een betekenisvolle relatie

De webinarcyclus bestaat uit drie bijeenkomsten met de auteurs Audry van Vulpen en Pieter Verdoorn van het boek De Relatie en steeds één gerelateerde gastspreker.

Woensdag 30 september - 1. Responsiviteit
Inschatten wat voor de ander werkelijk van betekenis is
Met Janny Bakker-Klein, Voorzitter Raad van Bestuur Movisie

Woensdag 14 oktober - 2. Het is gewoon het leven leven
Hoe mensen met geheugenproblemen van betekenis zijn en hoe dat te ondersteunen
Met Jan-Rob Makkenze, Herbergier Schoonhoven

Woensdag 28 oktober - 3. Buiten de gebaande paden
Authentiek aansluiten om aan betekenisvolle relaties te werken
Met Rokus Loopik, Directeur Living Museum en sociaal ondernemer

Neem deel aan de gehele cyclus en pak uw voordeel!
Met iedere inschrijving ontvangt u een kortingscode voor de volgende inschrijving.

BOUWEN AAN EEN BETEKENISVOLLE RELATIE

 

Responsiviteit
Inschatten wat voor de ander werkelijk van betekenis is

Met Janny Bakker-Klein, Directeur Movisie

Professionals in zorg en welzijn hebben een natuurlijke drijfveer: van betekenis zijn voor de mensen die zij ondersteunen. In het dagelijks werk is dat soms lastig. De betekenis wordt vaak ingevuld door de opdrachtgever. Die stelt vooraf de doelen van het hulpverleningscontact vast. Bovendien leiden werkdruk, regels en protocollen de professional soms zo af, dat er nauwelijks tijd lijkt om stil te staan bij de cliënt. Daarbij stelt de huidige tijd ondersteuners voor een extra uitdaging: het aangaan en onderhouden van contact op afstand. Kortom, een betekenisvolle relatie opbouwen blijkt in de praktijk geen eenvoudige opgave.

Welke mogelijkheden hebben professionals om in dit krachtenveld een relatie van betekenis op te bouwen? Hoe kunnen zij oog hebben voor wat relevant is voor de ander? En welke betekenis heeft het inbrengen van hun eigen kwetsbaarheid in het contact?

De webinarcyclus bestaat uit drie bijeenkomsten met de auteurs van het boek De relatie en steeds één gerelateerde gastspreker. Elke keer behandelen we een ander thema uit het boek, dat is inbegrepen bij deelname.

 

Bij deelname inbegrepen


De Relatie
Audry van Vulpen en Pieter Verdoorn
t.w.v. €19,00

 

Programma

13:20 Ontvangt in virtuele wachtkamer
13:30 Inloop Meeting room
13:35 Intro
Korte toelichting met belangrijkste huishoudelijke mededelingen over Zoom en voorstelronde sprekers en deelnemers..
  DEEL 1
13:45 De Relatie
In deze webinarcyclus behandelen Pieter Verdoorn en Audry van Vulpen steeds een of meer thema’s uit hun boek De relatie. Vandaag is dat: De ander begrijpen vanuit de ander. Is dat wel mogelijk? Hoe doe je dat als professional? Welke vaardigheid vraagt dit? En wat is de relatie met empathie?
14:00 Vraag & Antwoord
14:10 Presentatie Janny Bakker-Klein
Voorzitter Raad van Bestuur Movisie
Responsiviteit is het vermogen van professionals om in te schatten wat werkelijk voor de ander van betekenis is. Janny Bakker legt aan de hand van praktijkvoorbeelden uit wat de kansen en de belemmeringen zijn voor responsiviteit van professionals in het sociaal domein. De kern is dat we in het sociaal domein met mensen van doen hebben. Dat kan op gespannen voet komen te staan met de harteloosheid van het systeemdenken.
14:30 Vraag & Antwoord
14:40 Pauze
  DEEL 2
14:50 Breakoutsessie
In kleine groepen werken deelnemers met eigen of bestaande casuïstiek rond het thema responsiviteit.
15:20 Terugkoppeling
15:40 Epiloog met rondvraag en ruimte voor online debat
16:00 Einde

30 september 2020

€ 115,70 excl. BTW


Direct aanmelden

Spreker

Janny Bakker-Klein begon haar carrière in het ziekenhuis, eerst als A-verpleegkundige en later als operatieassistent en als klachtenfunctionaris. Zij studeerde Nederlands Recht, Internationaal recht en Bestuur en Management aan de Universiteit Utrecht en was daarna werkzaam als programmamanager bij de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie en als directeur van Nierstichting Nederland. Van mei 2006 tot juni 2018 was zij wethouder in de gemeente Huizen, met in portefeuille onder meer financiën en het brede sociale domein. In die periode was zij ook bestuurslid van de Wethoudersvereniging en lid (later voorzitter) van de commissie Gezondheid en Welzijn van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Vanaf september 2018 is zij werkzaam als voorzitter van de Raad van Bestuur van Movisie, een landelijk kennisinstituut voor sociale vraagstukken. In het najaar van 2019 verdedigde zij haar proefschrift “Anders Kijken. Een zoektocht naar responsiviteit in het sociaal domein” aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Voor wie?

Voor studenten, professionals, vrijwilligers en mantelzorgers. Voor iedereen die professioneel of informeel in zorg of welzijn relaties aangaat met burgers, klanten, cliënten of patiënten. Met mensen die een ander nodig hebben op hun levenspad, omdat ze zijn vastgelopen, willen herstellen of zoeken naar kwaliteit van bestaan.