Webinarcyclus buiten de gebaande paden 3 van 3

Webinarcyclus Bouwen aan een betekenisvolle relatie

De webinarcyclus bestaat uit drie bijeenkomsten met de auteurs Audry van Vulpen en Pieter Verdoorn van het boek De Relatie en steeds één gerelateerde gastspreker.

Woensdag 30 september - 1. Responsiviteit
Inschatten wat voor de ander werkelijk van betekenis is
Met Janny Bakker-Klein, Voorzitter Raad van Bestuur Movisie

Woensdag 14 oktober - 2. Het is gewoon het leven leven
Hoe mensen met geheugenproblemen van betekenis zijn en hoe dat te ondersteunen
Met Jan-Rob Makkenze, Herbergier Schoonhoven

Woensdag 28 oktober - 3. Buiten de gebaande paden
Authentiek aansluiten om aan betekenisvolle relaties te werken
Met Rokus Loopik, Directeur Living Museum en sociaal ondernemer

Neem deel aan de gehele cyclus en pak uw voordeel!
Met iedere inschrijving ontvangt u een kortingscode voor de volgende inschrijving.

Buiten de gebaande paden
Authentiek aansluiten om aan betekenisvolle relaties te werken 

Met Rokus Loopik, Directeur Living Museum en sociaal ondernemer

Professionals in zorg en welzijn hebben een natuurlijke drijfveer: van betekenis zijn voor de mensen die zij ondersteunen. In het dagelijks werk is dat soms lastig. De betekenis wordt vaak ingevuld door de opdrachtgever. Die stelt vooraf de doelen van het hulpverleningscontact vast. Bovendien leiden werkdruk, regels en protocollen de professional soms zo af, dat er nauwelijks tijd lijkt om stil te staan bij de cliënt. Daarbij stelt de huidige tijd ondersteuners voor een extra uitdaging: het aangaan en onderhouden van contact op afstand. Kortom, een betekenisvolle relatie opbouwen blijkt in de praktijk geen eenvoudige opgave.

Welke mogelijkheden hebben professionals om in dit krachtenveld een relatie van betekenis op te bouwen? Hoe kunnen zij oog hebben voor wat relevant is voor de ander? En welke betekenis heeft het inbrengen van hun eigen kwetsbaarheid in het contact?

De webinarcyclus bestaat uit drie bijeenkomsten met de auteurs van het boek De relatie en steeds één gerelateerde gastspreker. Elke keer behandelen we een ander thema uit het boek.

 

 


De Relatie
Audry van Vulpen en Pieter Verdoorn
t.w.v. €19,00

Programma

13:20 Ontvangt in virtuele wachtkamer
13:30 Inloop Meeting room
13:35 Intro
Korte toelichting met belangrijkste huishoudelijke mededelingen over Zoom en voorstelronde sprekers en deelnemers..
  DEEL 1
13:45 De Relatie
Introductie van Audry en Pieter naar aanleiding van 'De relatie'. In deze webinarcyclus behandelen Pieter Verdoorn en Audry van Vulpen steeds een of meer thema’s uit hun boek De relatie. Vandaag is dat: het uitsluitingseffect van georganiseerde zorg. Veel zorg en ondersteuning is gericht op vergroten van zelfredzaamheid en meedoen in de samenleving. Toch zit het systeem van zorg en welzijn dat soms behoorlijk in de weg. 
14:00 Vraag & Antwoord
14:10 Presentatie Rokus Loopik
sociaal ondernemer - initiator van Housing First, the Living Museum, Shared Reading, het Haarlem Project en van LEAP (Motiverende Gesprekvoering) in Nederland.
In deze presentatie vertelt Rokus Loopik hoe het hem gelukt is om al zijn overtuigingen als sociaal-psychiatrisch verpleegkundige overboord te gooien en voortaan als Herstelcoach en sociaal ondernemer door het leven te gaan. Welke offers mag je daarvoor maken? Hoe geef je mensen met complexe problematiek de regie over hun leven terug? Wat is ervoor nodig om een doorbraak in je leven en dat van anderen te bereiken? Als het weggeven van geld, een huis en liefde het slimste, goedkoopste, het meest humane en het meest succesvolle is wat je kunt doen: waarom doen we dat dan niet massaal?!
14:30 Vraag & Antwoord
14:40 Pauze
  DEEL 2
14:50 Breakoutsessie
Hoe kan ik mijn eigen ervaringen gebruiken in het contact met de mensen met wie ik (samen)werk?

Deelnemers gaan in koppels uit elkaar. Men kijkt elkaar 5 minuten in de ogen aan, in stilte. Het is niet toegestaan te spreken. De focus ligt op de ander. Als de 5 minuten voorbij zijn, dan vertellen de deelnemers om en om in 10 minuten een persoonlijk verhaal aan elkaar. Als de een aan het woord is, is de ander stil. De laatste 5 minuten mogen beide deelnemers gebruiken om 1 belangrijke vraag aan de ander te stellen. De belangrijkste regels bij deze oefening en ene vraag zijn: Luister, wees 100% aanwezig, wacht, respect en als je iets zegt en/of vraagt, doe dat dan direct en opbouwend.
15:20 Terugkoppeling
15:40 Epiloog met rondvraag en ruimte voor online debat
16:00 Einde

28 oktober 2020

€ 100,00 excl. BTW


Direct aanmelden

Spreker

Rokus Loopik is sociaal psychiatrisch verpleegkundige van origine. Hij heeft samen met Jules Tielens, psychiater, en vele enthousiaste teams, de Bemoeizorg voor dak- en thuisloze mensen in een periode van 18 jaar op de Nederlandse kaart gezet. In 2004 haalde hij Housing First vanuit naar New York naar Nederland. In 2015 voegde hij daar the Living Museum, een outsider art community, aan toe en wel in de gemeente Bennebroek. Hij ziet zichzelf graag als trendwatcher en herstelcoach in de GGZ en MO. Vanaf 2016 participeerde hij in de TV-Programma’s het Amsterdam en Rotterdam Project van Beau van Erven Dorens. In de gemeente Haarlem deed hij dat zonder Beau en camera’s over, in opdracht van die gemeente. De resultaten waren, net als bij Housing First, zeer hoopgevend. Sinds 2011 organiseert hij jaarlijks Learning Experiences naar vele landen in de wereld. Dat doet hij met Harry Gras, SPV en voor Peers, Professionals and Policy makers.

Voor wie?

Voor studenten, professionals, vrijwilligers en mantelzorgers. Voor iedereen die professioneel of informeel in zorg of welzijn relaties aangaat met burgers, klanten, cliënten of patiënten. Met mensen die een ander nodig hebben op hun levenspad, omdat ze zijn vastgelopen, willen herstellen of zoeken naar kwaliteit van bestaan.