Jeugdzorg

Webinar Dynamiek rond 'van thuiszitten naar anders leren'
29 januari 2021 Bart van Kessel Sanne Pronk Aanmelden
Wat zijn de belevingen van de thuiszitter zelf en hoe kan het sociale systeem rondom de thuiszitter dusdanig worden ‘aangejaagd’, dat de problematiek vooral samen wordt aangepakt?
Webinar Motiveren van jongeren en ouders in de jeugdzorg
4 februari 2021 Annemiek Harder Aanmelden
In dit webinar wordt aan de hand van de meeste recente kennis en concrete voorbeelden ingegaan op hoe hulpverleners de motivatie voor verandering bij jeugdigen en ouders kunnen vergroten.
Jonge Veelplegers: een 5 stappen aanpak
18 februari 2021 prof.dr. Ido Weijers Aanmelden
De belangrijkste uitkomsten gepresenteerd van jarenlang onderzoek naar een grote groep jonge veelplegers.
Webinar Begeleiden van ouders in opvoeding
3 maart 2021 Meta Kuipers Aanmelden
Je kan meer met ouders!
Webinar Minder stress, minder autisme
8 maart 2021 Marjon Kuipers Saskia Buma Aanmelden

In dit webinar komen nieuwere inzichten van stressreductie aan de orde.
Webinar vroegsignalering bij autisme: herkennen en bespreken
18 maart 2021 Dr. Martine van Dongen-Boomsma Aanmelden

Signalen in communicatieve en sociale ontwikkeling die kunnen wijzen op autisme en hoe je deze bespreekt met ouders