Voorwaarden

 

Organisatie

Webinars worden georganiseerd door Logacom congresorganisatie. Daarbij wordt zij ondersteund door Uitgeverij SWP. Mediapartners zijn de vaktijdschriften SoziO, PIP, KIDDO, Participatie en Herstel, WTA en BBMP kindcentrum. De organisatorische verantwoordelijkheid is in handen van congresbureau Logacom in Amsterdam.

Datum en plaats

Ieder webinar vindt plaats op eigen specifieke datum, deze worden gepresenteerd in online agenda op www.webinar.logacom.nl. Webinars worden georganiseerd via Zoom, sprekers een deelnemers kunnen vanuit huis of eigen kantoor deelnemen.

Inschrijvingsvoorwaarden

Deelnametarief voor webinars variëren en staan vermeld op de informatiepagina van het webinar. Prijzen zijn altijd excl. BTW. Deelname per persoon is inclusief live deelname, de mogelijkheid tot vragen stellen en overleg met de sprekers via Zoom. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging en factuur voor de betaling van deelnamekosten.

Kortingsregelingen

Er zijn verschillende kortingsregelingen. Kortingen kunnen (behalve de meerpersoonskorting) niet met elkaar worden gecombineerd. Wanneer u gebruik wilt maken van een korting, dan dient u dit zelf aan te vinken bij uw aanmelding. Met terugwerkende kracht worden er geen kortingen verwerkt.
Meerpersoonskorting: Cumulatieve korting bij meerdere deelnemers uit één organisatie, oplopend in stappen van 0% naar 5% en en 10%. Bij meerdere deelnemers uit dezelfde instelling/organisatie krijgt de tweede persoon 5% korting en de derde en alle volgende personen 10% korting op webinardeelname.
Voorwaarde is dat het factuuradres voor alle deelnemers gelijk is.
Abonneekorting: abonnees van één van de vakbladen van Uitgeverij SWP (SoziO, PIP, KIDDO, P&H, WTA en BBMP kindcentrum) ontvangen €10,- korting op deelname aan een webinar
Voorwaarde is opgave van uw abonneenummer, dat hebben wij nodig om uw korting te kunnen verwerken. Het nummer kunt u vinden op de adresdrager op de seal van het tijdschrift.
Studentenkorting: studenten hebben recht op € 19,00 korting. 
Voorwaarde voor studentenkorting is dat er bij de aanmelding een goed leesbare kopie van de collegekaart (of digitale bevestiging) wordt gemaild naar: office@logacom.nl.
Reekskorting: Cumulatieve korting voor deelnemers die zich inschrijven voor meerdere webinars, oplopend in stappen van €0 naar €5, €10 en €15 korting per webinar (15 euro korting is de maximale korting).
Na opgave voor een webinar, ontvangt u in de bevestiging van uw aanmelding uw volgnummer en een persoonlijke code. Bij inschrijving op een volgend webinar kunt u uw volgnummer met code invoeren op het aanmeldformulier. Uw persoonlijke gegevens worden geladen, u hoeft het aanmeldformulier niet opnieuw in te vullen. De persoonlijke code is voor eenmalig gebruik, bij iedere aanmelding ontvangt u een nieuwe code om te gebruiken bij de volgende aanmelding.

 

Annuleringsregeling

Bij annulering gelden drie annuleringstermijnen, zie ook artikel 7 van de algemene voorwaarden:
Annulering dient altijd per email of aangetekend schrijven te geschieden.
Tot twee weken voor de start van een open activiteit is een deelnemer bij annulering van zijn inschrijving 25% van de deelnamekosten verschuldigd in de vorm van administratieve kosten die door Logacom reeds zijn gemaakt.
In de periode van twee weken tot een week voor de start van een open activiteit is een deelnemer bij annulering van zijn inschrijving 50% van de deelnamekosten verschuldigd.
In geval van annulering binnen de periode van een week voor de start van een open activiteit is een deelnemer de volledige deelnamekosten verschuldigd.
Bij verhindering heeft een deelnemer het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits dit van tevoren schriftelijk aan de organisatie is gemeld.

Algemene Voorwaarden

Bij aanmelding zijn de algemene voorwaarden van Logacom van kracht. Deze leest u hier: Algemene Voorwaarden Logacom BV.

Contactgegevens

Congressecretariaat
office@logacom.nl

Logacom BV
Postbus 12010
1100 AA Amsterdam
T 020-3203364

Websites: www.webinar.logacom.nl & www.Logacom.nl
Facebook: www.facebook.com/Logacombv
Twitter: @Logacom