Onderwijs

Webinar Dynamiek rond 'van thuiszitten naar anders leren'
29 januari 2021 Bart van Kessel Sanne Pronk Aanmelden
Wat zijn de belevingen van de thuiszitter zelf en hoe kan het sociale systeem rondom de thuiszitter dusdanig worden ‘aangejaagd’, dat de problematiek vooral samen wordt aangepakt?