Onderwijs

Webinar vroegsignalering bij autisme: herkennen en bespreken
28 augustus 2020 Dr. Martine van Dongen-Boomsma Aanmelden

Signalen in communicatieve en sociale ontwikkeling die kunnen wijzen op autisme en hoe je deze bespreekt met ouders
Webinar DyslexieSleutels
17 september 2020 Marzenka Rolak Aanmelden

Psycho-educatie en leerstrategieën voor leerlingen met dyslexie in het voortgezet onderwijs.
Webinar Begeleiden van ouders in opvoeding
18 september 2020 Meta Kuipers Aanmelden
Je kan meer met ouders!