Veiligheid en criminaliteit

Jonge Veelplegers: een 5 stappen aanpak
26 augustus 2020 prof.dr. Ido Weijers Aanmelden
De belangrijkste uitkomsten gepresenteerd van jarenlang onderzoek naar een grote groep jonge veelplegers.