Webinarcyclus het is gewoon het leven leven 2 van 3

Webinarcyclus Bouwen aan een betekenisvolle relatie

De webinarcyclus bestaat uit drie bijeenkomsten met de auteurs Audry van Vulpen en Pieter Verdoorn van het boek De Relatie en steeds één gerelateerde gastspreker.

Woensdag 30 september - 1. Responsiviteit
Inschatten wat voor de ander werkelijk van betekenis is
Met Janny Bakker-Klein, Voorzitter Raad van Bestuur Movisie

Woensdag 14 oktober - 2. Het is gewoon het leven leven
Hoe mensen met geheugenproblemen van betekenis zijn en hoe dat te ondersteunen
Met Jan-Rob Makkenze, Herbergier Schoonhoven

Woensdag 28 oktober - 3. Buiten de gebaande paden
Authentiek aansluiten om aan betekenisvolle relaties te werken
Met Rokus Loopik, Directeur Living Museum en sociaal ondernemer

Neem deel aan de gehele cyclus en pak uw voordeel!
Met iedere inschrijving ontvangt u een kortingscode voor de volgende inschrijving.

Het is gewoon het leven leven 
Hoe mensen met geheugenproblemen van betekenis zijn en hoe dat te ondersteunen

Met Jan-Rob Makkenze, Herbergier Schoonhoven

Professionals in zorg en welzijn hebben een natuurlijke drijfveer: van betekenis zijn voor de mensen die zij ondersteunen. In het dagelijks werk is dat soms lastig. De betekenis wordt vaak ingevuld door de opdrachtgever. Die stelt vooraf de doelen van het hulpverleningscontact vast. Bovendien leiden werkdruk, regels en protocollen de professional soms zo af, dat er nauwelijks tijd lijkt om stil te staan bij de cliënt. Daarbij stelt de huidige tijd ondersteuners voor een extra uitdaging: het aangaan en onderhouden van contact op afstand. Kortom, een betekenisvolle relatie opbouwen blijkt in de praktijk geen eenvoudige opgave.

Welke mogelijkheden hebben professionals om in dit krachtenveld een relatie van betekenis op te bouwen? Hoe kunnen zij oog hebben voor wat relevant is voor de ander? En welke betekenis heeft het inbrengen van hun eigen kwetsbaarheid in het contact?

De webinarcyclus bestaat uit drie bijeenkomsten met de auteurs van het boek De relatie en steeds één gerelateerde gastspreker. Elke keer behandelen we een ander thema uit het boek.

 

 


De Relatie
Audry van Vulpen en Pieter Verdoorn
t.w.v. €19,00
 

Programma

13:20 Ontvangt in virtuele wachtkamer
13:30 Inloop Meeting room
13:35 Intro
Korte toelichting met belangrijkste huishoudelijke mededelingen over Zoom en voorstelronde sprekers en deelnemers..
  DEEL 1
13:45 De Relatie
In deze webinarcyclus behandelen Pieter Verdoorn en Audry van Vulpen steeds een of meer thema’s uit hun boek De relatie. Vandaag is dat: professionele nabijheid. Dit begrip is de tegenhanger van professionele distantie, een werkwijze die nog steeds op opleidingen gedoceerd wordt. Hoe kan professionele nabijheid bijdragen aan kwaliteit van leven? En wat gebeurt er als nabijheid niet kan of mag? Een recent voorbeeld zagen we bij het ontstaan van de coronacrisis, die hulpverleners voor de uitdaging stelt nieuwe wegen in het contact te zoeken en het thema afstand en nabijheid in een nieuw licht zet.
14:00 Vraag & Antwoord
14:10 Presentatie Jan-Rob Makkenze
Zorgondernemer – Herbergier Schoonhoven
Hoe kun je als professional warme liefdevolle zorg bieden, waarin de relatie en persoonlijke aandacht centraal staan? Kun je individueel afstemmen op de client, wat kun jij als professional daarin beïnvloeden binnen de regels van het spel? Waar kun jij van betekenis zijn? Wat moet je daarvoor loslaten van je eigen overtuigingen en aannames? Hoe zorg je ervoor dat mensen een fijne dag hebben? Vanuit zijn ervaring in (o.a.) de zorg voor mensen met geheugenproblemen bespreekt Jan-Rob Makkenze deze en andere vragen.
14:30 Vraag & Antwoord
14:40 Pauze
  DEEL 2
14:50 Breakoutsessie
Als het gaat om warme, liefdevolle zorg, kijk dan eens naar je eigen werkdag, hoe kun je deze zorg in de relatie vormgeven? Wat kun je beïnvloeden? Wat kan de ander voor jou betekenen?
15:20 Terugkoppeling
15:40 Epiloog met rondvraag en ruimte voor online debat
16:00 Einde

14 oktober 2020

€ 100,00 excl. BTW


Direct aanmelden

Spreker

Jan-Rob Makkenze, Zorgondernemer Herbergier Schoonhoven. In een Herbergier wonen mensen met een vorm van dementie samen met een inwonend ondernemers koppel.In ons geval wonen Ingrid en ik samen met 16 bewoners. Het is onze eigen zorgonderneming, waar we elke dag zijn. Daarmee bouwen we in heel korte tijd een bijzondere en intensieve band met bewoners en hun naasten op. We gaan in de loop van de tijd zeg maar een beetje van ze houden. Een prachtige basis voor een warme relatie waarbij we een groot apel doen op wat iedereen nog kan bijdragen om van elke dag een feestje te maken. Dat lukt natuurlijk niet altijd, wij hebben ook wel eens een mindere dag. Toch is het wel onze opdracht. Vooral heel veel tijd en aandacht voor welzijn. Voor dingen die je leuk vindt om te doen, dingen die je nog goed kunt.

Voor wie?

Voor studenten, professionals, vrijwilligers en mantelzorgers. Voor iedereen die professioneel of informeel in zorg of welzijn relaties aangaat met burgers, klanten, cliënten of patiënten. Met mensen die een ander nodig hebben op hun levenspad, omdat ze zijn vastgelopen, willen herstellen of zoeken naar kwaliteit van bestaan.