Webinar vroegsignalering bij autisme: herkennen en bespreken

Inleiding

Jonge kinderen (baby’s, dreumes en peuters) die later een autisme spectrum stoornis blijken te hebben, geven vaak al vroeg in hun ontwikkeling signalen af die wijzen op een minder vanzelfsprekende ontwikkeling. Het is belangrijk deze signalen tijdig te herkennen en deze vervolgens op een adequate manier met ouders te bespreken. Zo ontstaat er ruimte om op maat te kunnen doen wat nodig is. Want vroeginterventie op jonge leeftijd blijkt van groot belang; niet alleen voor de ontwikkeling van het jonge kind met autisme (kenmerken), maar ook voor zijn/haar ouders.

In dit webinar leert u:

  • De eerste signalen van autisme beter herkennen bij baby’s, peuters en kleuters;
  • Hoe u deze signalen bespreekbaar kunt maken met ouders.

Aan de hand van casuïstiek worden tijdens dit webinar alarmsignalen en de CoSoS (Communicatieve en Sociale ontwikkeling Signalen) besproken. U krijgt meer inzicht in de signalen die kinderen met autisme kunnen presenteren, signalen die u als professional kunnen wijzen op autisme.
In het tweede deel van het webinar wordt stil gestaan bij hoe moeilijk het soms is om de signalen van autisme te bespreken. Ouders komen vaak voor iets anders, bijvoorbeeld kleine en onschuldige gedragsuitingen waarvoor zij opvoedkundige tips en trics willen. Autisme roept bij ouders vaak veel grotere zorgen op en/of ze zijn bang voor een stempel. Het is voor professionals belangrijk op hier goed mee om te gaan. Dit webinar leert u welke vaardigheden en kaders helpend zijn bij vroegsignalering en de gesprekken met ouders.

 

Programma

13:00 Ontvangst in wachtkamer
13:15 Inloop Meeting room
13:30 Intro
Korte toelichting met belangrijkste huishoudelijke mededelingen over Zoom.
  DEEL 1
13:35 Vroegsignalering van autisme
In deze lezing worden concrete handvatten aangeboden om signalen van autisme op jonge leeftijd te herkennen. Er is ruim de tijd voor vragen en om eigen casuïstiek in te brengen.
14:35  Pauze
  DEEL 2
14:45 Signalen bespreekbaar maken met ouders; hoe dan?
Wanneer je als professional zorgen hebt, is het soms lastig deze zorgen bespreekbaar te maken. In deze lezing krijg je handvatten aangereikt hoe je zorgen kunt bespreken. Ook in dit tweede deel is ruim de tijd voor vragen en om eigen casuïstiek in te brengen.
15:45 Vragen en tijd voor discussie
16:15 Einde

Accreditatie

Voor het Webinar Vroegsignalering bij autisme: herkennen en bespreken wordt accreditatie aangevraagd bij:

  • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
    Professionals die (als jeugdzorgwerker, jeugd- en gezinsprofessional of gedragswetenschapper) zijn geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) kunnen een door NIP/NVO geaccrediteerde scholing indienen voor herregistratie, hiervoor wordt niet apart accreditatie aangevraagd bij SKJ. Ga voor meer informatie via deze link naar de website van SKJ

Procedure & Voorwaarden

Indien u gebruik wilt maken van accreditatie, dan zijn er een paar belangrijke dingen om rekening mee te houden. Leest u onderstaande voorwaarden en regels alstublieft goed door. Voor vragen en opmerkingen kunt u ons altijd mailen (office@logacom.nl) of bellen (020-3203364). 

Speciaal verzoek?
Is er een vereniging waarvan u accreditatie wenst te krijgen voor deelname? Laat het ons weten, dan bekijken wij graag de mogelijkheden. Hierbij is het van belang om te weten is dat accreditatieaanvragen veelal tenminste 6 weken voor uitvoering ingediend moeten worden om op tijd goedgekeurd te worden. Sommige verenigingen hebben langer nodig om de aanvraag te behandelen.

Presentie verplicht
Voor het verkrijgen van punten is aanwezigheid verplicht. Een aantal verenigingen vereisen dat een deelnemer tenminste 90% van de bijeenkomst aanwezig is geweest, deze regeling houden wij aan voor alle accreditaties en voor het afgeven van een certificaat van deelname. Deelname tijdens een webinar wordt gecontroleerd aan de hand van online aanwezigheid en een toets. Presentie wordt alleen doorgevoerd wanneer de deelnemer 70% van de toetsvragen juist heeft beantwoord. Toekenning van punten is niet aan scholingsaanbieder Logacom, maar aan de accreditatiecommissie van de beroepsvereniging.

Registratienummer
Wanneer u gebruik wilt maken van accreditatie dan hebben wij uw registratienummer nodig. Uw registratienummer heeft u bij uw aanmelding op kunnen geven. Indien u dit nog niet gedaan heeft, kunt u zich bij onze registratiebalie melden of een e-mail sturen naar office@logacom.nl.


 

18 maart 2021

€ 119,00 excl. BTW


Direct aanmelden

Dr. Martine van Dongen-Boomsma

(kinder- en jeugd)psychiater, hoofd van het Centrum Jonge Kind, Karakter UC.


Martine van Dongen-Boomsma is kinder- en jeugdpsychiater en hoofd van het TOPGGz geaccrediteerde Centrum Jonge Kind Karakter Universitair Centrum. Het centrum biedt integratieve diagnostiek, behandeling & consultatie voor psychisch kwetsbare jonge kinderen. Het Centrum heeft één missie; jonge psychisch kwetsbare baby’s, peuters en kleuters de kans bieden zich binnen hun mogelijkheden tot veerkrachtige individuen te kunnen ontwikkelen en een naar eigen vermogen betekenisvol leven te leiden.

Abonneekorting!

Abonnees op Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme (WTA) krijgen €10,- euro korting op het deelnametarief!

WTA kan worden gekenmerkt als het wetenschappelijk (gefundeerd) tijdschrift op het gebied van autisme binnen het Nederlands taalgebied. Het beoogt een platform te bieden voor beroepsinhoudelijke discussies over autisme en comorbide stoornissen. Ga voor meer informatie over abonnementen naar www.wta.nu/abonnement

 

Leden van het vakblad PIP (Pedagogiek in Praktijk) krijgen eveneens €10,- korting op het deelnametarief! Lees de voorwaarden.

Word nu lid en maak meteen gebruik van de abonneekorting!

 

Ook SoziO abonnees krijgen €10,- euro korting op het deelnametarief!

Klik hier voor meer informatie over abonnementen!

 

Voor wie?

Dit webinar is bedoeld voor onder andere orthopedagogen, psychologen, IMH-specialisten/consulenten, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en kinderartsen.