Webinar streetcare gezamenlijke aanpak jongerenproblematiek met aansluiting op hun leefwereld

Eén methode voor straathoekwerk, jeugdzorg en gemeenten

Inleiding

Nog niet eerder was het jongerenwerk en straathoekwerk zo uitgelicht in het nieuws als de laatste tijd. Burgers, politici en netwerken voor jeugdhulp zien deze  professionals als een onmiskenbare schakel in de aanpak van jeugdproblematiek. Echter, het gehele stelsel van jeugdhulp is veranderd. Niets is meer wat het geweest is.. Decentralisatie heeft geleid tot een aanpak vanuit de systeemwereld, waarmee het stelsel verder van de jongere afstaat dan ooit tevoren.

Voor een stevige aanpak van jeugdproblematiek is een vernieuwde positionering nodig van het straathoekwerk en jongerenwerk. Hiervoor zal het meer richting de jeugdhulp moeten bewegen in zijn werkwijzen en methoden. Daarnaast is het van groot belang dat de mensen werkend in de jeugdhulp inzichten krijgen in de leefwereld van jongeren en de daarbij passende keuzes.  De methodiek Streetcare voorziet in inzichten voor beide vakbroeders om nader tot elkaar te kunnen komen. Het doel is om gezamenlijk zorg te dragen voor een stevige positionering van het straathoekwerk/jongerenwerk in het stelsel van jeugdhulp. Ieder vanuit zijn eigen kracht.

Programma

13:15 Inloop meeting room
13:30 Introductie
Korte toelichting met belangrijkste huishoudelijke mededelingen over Zoom.
Introductie Kim Jolink-Verkuijlen
  DEEL 1
13:40 Effectief aanbod jongerenbegeleiding
In dit eerste deel van het webinar wordt stilgestaan bij de opbouw van ons huidige jeugdstelsel en de wijze waarop preventie tot op heden gepositioneerd is. Samen gaan we op zoek naar antwoorden voor de doelgroep jongeren waar de samenleving grip op kwijt lijkt te raken. We komen tot een effectief aanbod van jeugdhulp, wat bij een goed georganiseerde samenwerking ook nog eens kan leiden tot kostenbesparing.
14:40 Vragen en discussie
15:00 Pauze
  DEEL 2
15.15 Streetcare in de specialistische jeugdhulp
Het is een misvatting dat werken vanuit de leefwereld alleen ingezet kan worden bij jongeren waarbij de specialistische jeugdhulp nog niet in beeld is. Tijdens dit gedeelte van het webinar wordt dieper ingegaan op de mogelijkheden om de kloof tussen preventie en repressie te dichten, ook wanneer jongeren al in de jeugdhulp verblijven. De samenwerking vanuit de gespecialiseerde ambulante begeleiding met het jongerenwerk/straathoekwerk komt aan bod. Maar ook de inzet van het jongerenwerk/straathoekwerk binnen de jeugdzorg+ instelling zal voorbij komen in dit deel van het webinar.
16.00 Vragen en discussie
16:30 Einde

Accreditatie

Voor het Webinar is bij de volgende beroepsverenigingen accreditatie aangevraagd:

  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

 

Procedure & Voorwaarden

Indien u gebruik wilt maken van accreditatie, dan zijn er een paar belangrijke dingen om rekening mee te houden. Leest u onderstaande voorwaarden en regels alstublieft goed door. Voor vragen en opmerkingen kunt u ons altijd mailen (office@logacom.nl) of bellen (020-3203364). 

Speciaal verzoek?
Is er een vereniging waarvan u accreditatie wenst te krijgen voor deelname? Laat het ons weten, dan bekijken wij graag de mogelijkheden. Hierbij is het van belang om te weten is dat accreditatieaanvragen veelal tenminste 6 weken voor uitvoering ingediend moeten worden om op tijd goedgekeurd te worden. Sommige verenigingen hebben langer nodig om de aanvraag te behandelen.

Presentie verplicht
Voor het verkrijgen van punten is aanwezigheid verplicht. Een aantal verenigingen vereisen dat een deelnemer tenminste 90% van de bijeenkomst aanwezig is geweest, deze regeling houden wij aan voor alle accreditaties en voor het afgeven van een certificaat van deelname. Deelname tijdens een webinar wordt gecontroleerd aan de hand van een toets. Presentie wordt alleen doorgevoerd wanneer de deelnemer 70% van de toetsvragen juist heeft beantwoord. Toekenning van punten is niet aan scholingsaanbieder Logacom, maar aan de accreditatiecommissie van de beroepsvereniging.

Registratienummer
Wanneer u gebruik wilt maken van accreditatie dan hebben wij uw registratienummer nodig. Uw registratienummer heeft u bij uw aanmelding op kunnen geven. Indien u dit nog niet gedaan heeft, kunt u zich bij onze registratiebalie melden of een e-mail sturen naar office@logacom.nl.

22 april 2021

€ 95,00 excl. BTW


Direct aanmelden

Boek bij deelname!


Streetcare

Eén methode voor straathoekwerk, jeugdzorg en gemeenten
Kim Jolink-Verkuijlen 
t.w.v. €25,00
 

Het boek wordt per post toegestuurd naar het opgegeven adres.

Kim Jolink-Verkuijlen

Kim Jolink-Verkuijlen werkt sinds 15 jaar met jongeren in de breedste zin van het woord. Haar roots liggen in het jeugd- en jongerenwerk maar ook in de jeugdhulpverlening. Het verbinden van deze werelden is waar ze naar streeft om te komen tot een goede jeugdhulp. De presentietheorie van Andries Baart is de basis van haar kijken naar het werken met jongeren. Samen met twee collega’s heeft ze XLGroup opgericht waar de afdeling Streetcare onderdeel van is. Middels workshops, trainingen lezingen en haar boek Streetcare probeert ze jeugdhulpverleners te inspireren tot anders denken en anders werken! Jongeren zijn haar passie! 

www.kimstreetwise.nl

Voor wie

Dit webinar is niet alleen voor de straathoek- en jongerenwerkers, maar ook voor jeugdhulpverleners en gemeenten een aanrader.