Webinar Relatie, Regulatie en Reparatie: gehechtheidsgericht werken met ouders en kind/jongeren

Inleiding

In dit webinar maak je kennis met theorie en praktijk van gehechtheidsgericht werken volgens de basisprincipes van Dyadic Developmental Psychotherapy (DDP). Vanuit de basisprincipes dat mensen snel oordelen, dat resultaten van therapie afhankelijk zijn van de relatie met de therapeut en dat relaties onderhoud vragen. Naast uitleg gaan we ook oefenen met praktische voorbeelden: hoe we veilige gehechtheid ontwikkeling kunnen bevorderen en hoe we onveilige gehechtheidsrepresentaties kunnen veranderen.

Na een theoretische inleiding wordt aandacht besteed aan:

 • de eigengehechtheidsrepresentatie van de behandelaar;
 • het reguleren van emoties;
 • het herstellen van breuken in relaties;
 • het aangaan van een op gehechtheid gebaseerde therapeutische relatie;
 • het accepteren van het innerlijke leven van een kind;
 • het inschatten van de behoefte van de verzorger aan veiligheid;
 • regulering en reflectie;
 • het belang van non-verbaleen verbale interactie om veilige gehechtheid te vergemakkelijken;
 • het versterken van de geestesgesteldheid van de kind.

We doen dit in een afwisselend format van theorie, oefeningen en discussie. 

Dit webinar loopt via partner Logavak.

Programma

9:30 Inloop meeting room
9:55 Intro door host van Logavak
10:00 Opening Anneke Vinke
Korte toelichting met belangrijkste huishoudelijke mededelingen over Zoom.
10:05 Gids over gehechtheid: over relatie, regulatie en reparatie
Theorie  (gehechtheidstheorie, poly vagaal theorie)
Relatie en Regulatie
Oefening relatie en presentie
Oefening regulatie 
11:15 Pauze
11:30 Reparatie en herstel
Theorie (relationeel herstel, neurobiologie en geblokkeerdezorg)
Oefening eigen gehechtheidsrepresentatie
Oefening relationeel herstel sdfd 
12:45 Afronding en evaluatie 
13:00 Afsluiting

Accreditatie

Voor dit webinar is accreditatie aangevraagd bij: 

 • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
 • Accreditatiepunten voor Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) worden verkregen met goedkeuring van NIP/NVO

Procedure & Voorwaarden
Indien u gebruik wilt maken van accreditatie, dan zijn er een paar belangrijke dingen om rekening mee te houden. Leest u onderstaande voorwaarden en regels alstublieft goed door.

Presentie en certificaat
Voor het verkrijgen van punten is aanwezigheid verplicht. Een aantal verenigingen vereisen dat een deelnemer tenminste 90% van de bijeenkomst aanwezig is geweest, deze regeling houden wij aan voor alle accreditaties en voor het afgeven van een certificaat van deelname. De host van Logavak controleert bij aanvang en aan het einde van het webinar de aanwezigheid van deelnemers. 
Toekenning van punten is niet aan scholingsaanbieder Logavak, maar aan de accreditatiecommissie van de beroepsvereniging.

Registratienummer
Wanneer u gebruik wilt maken van accreditatie dan hebben wij uw registratienummer nodig. Uw registratienummer heeft u bij uw aanmelding op kunnen geven. Indien u dit nog niet gedaan heeft, kunt u een e-mail sturen naar info@logavak.nl

4 oktober 2024

€ 149,00 (btw-vrij)

Dit webinar loopt via partner Logavak.


Direct aanmelden

Spreker

Het webinar wordt gegeven door dr. Anneke Vinke, GZ-psychologe en therapeute in vrijgevestigde praktijk. Zij specialiseerde zich in adoptie, pleegzorg en vroegkinderlijk trauma. 

Gratis bij deelname

Gids over gehechtheid
Gehechtheidsgericht werken met ouder(s) en kind - Dyadic Developmental Psychotherapy (DDP)
Daniel A. Hughes & Ben Gurney-Smith
t.w.v. € 39,00

Doelgroep

(gz- en klinisch) psychologen, kinder- en jeugdpsychologen, orthopedagogen, POH-GGZ, jeugdartsen, jeugdzorgwerkers, sociotherapeuten, (kinder- en jeugd)psychiaters, SPV’ers en gezinscoaches.

Vragen of opmerkingen?

Voor vragen en opmerkingen kunt u ons altijd mailen (info@logavak.nl) of bellen (020-6227795).