Webinar motiveren van uithuisgeplaatste jeugdigen

Inleiding

Motiveren van uithuisgeplaatste jeugdigen

Het is vaak moeilijk verandering aan te brengen in situaties van jeugdigen die te maken hebben met een uithuisplaatsing. Hulpverleners zien regelmatig ´weerstand´ bij deze jeugdigen (en hun ouders). De wijze waarop hulpverleners inspelen op de motivatie voor verandering bij jeugdigen en ouders is een cruciale factor voor succes van hulpverlening! Er is veel meer mogelijk dan vaak gedacht wordt.

Uitspraken als 'hij is ongemotiveerd' of 'ouders willen niet meewerken' komen nogal eens voorbij in de praktijk. Motivatie is echter geen persoonlijkheidskenmerk of eigenschap, het is juist heel afhankelijk van de situatie en omgeving. En hulpverleners kunnen daar in korte tijd effectief verandering in aanbrengen. In deze webinar wordt aan de hand van de meest recente kennis en concrete voorbeelden ingegaan op hoe hulpverleners de motivatie voor verandering bij jeugdigen (en ouders) kunnen vergroten. Ook wordt hiermee geoefend in de breakout sessies.

Aanleiding voor het webinar is het net verschenen boek 'Uithuisgeplaatste jeugdigen: Sleutels tot succes in behandeling en onderwijs'. Hierin bieden Annemiek Harder, Erik Knorth en Chris Kuiper als redactie, samen met diverse deskundigen vanuit de praktijk en wetenschap, een overzicht van ‘wat werkt’ in de hulpverlening en het onderwijs aan uithuisgeplaatste jeugdigen. In Nederlands zijn dat er jaarlijks ongeveer 45.000.

Gratis bij deelname

Deelnemers ontvangen Uithuisgeplaatste jeugdigen van Annemiek Harder, Erik Knorth en Chris Kuiper t.w.v. €37,00. Het boek wordt per post toegestuurd. 

 

 

 

Accreditatie

Voor het Webinar Motiveren van uithuisgeplaatste jeugdigen is bij de volgende beroepsverenigingen accreditatie aangevraagd:

  • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG).
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ); accreditatiepunten voor SKJ worden verkregen met goedkeuring van NIP/NVO.

Programma

09:45 Ontvangst in virtuele wachtkamer
09:55 Inloop Meeting room
10:00 Intro
Korte toelichting met belangrijkste huishoudelijke mededelingen voor deze digitale bijeenkomst.
  DEEL 1
10:10 Motiveren van uithuisgeplaatste jeugdigen
Tijdens deze presentatie zal Annemiek Harder ingaan op werkzame factoren in de hulpverlening aan uithuisgeplaatste jeugdigen. Daarbij heeft ze specifieke aandacht voor het opbouwen van een goede samenwerkingsrelatie met jeugdigen (en ouders) en het vergroten van de motivatie van jeugdigen (en ouders) voor verandering.
10:45 Vragen van de deelnemers en ruimte voor discussie
10:55 Pauze
  DEEL 2
11:05 Oefening 1: Motiveren van uithuisgeplaatste jeugdigen.
Deze oefening wordt uitgevoerd in online subgroepjes.
11:20 Terugkoppeling van oefening 1 met gehele groep
11:30 Oefening 2: Motiveren van uithuisgeplaatste jeugdigen.
Deze oefening wordt uitgevoerd in online subgroepjes.
11:45 Terugkoppeling van oefening 2 met gehele groep
11:55 Epiloog
door Annemiek Harder met rondvraag en ruimte voor online debat
12:15 Einde

11 juni 2020

€ 130,00 excl. BTW


Direct aanmelden

Prof.dr Annemiek Harder

Prof. dr. Annemiek Harder, bijzonder hoogleraar Wetenschappelijk onderbouwde jeugdzorg en onderwijs bij de Erasmus Universiteit Rotterdam

De webinar Motiveren van uithuisgeplaatste jeugdigen wordt gegeven door prof. dr. Annemiek Harder. Zij is als bijzonder hoogleraar werkzaam op de Horizon-leerstoel Wetenschappelijk onderbouwde jeugdzorg en onderwijs bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast is ze bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO).