Webinar Motiveren van jongeren en ouders in de jeugdzorg

Inleiding

Verandering aanbrengen in situaties van jongeren en ouders die te maken hebben met jeugdzorg, zoals in ambulante hulp, pleegzorg, gezinshuizen of residentiële jeugdhulp, kan soms heel moeilijk zijn. Hulpverleners hebben in hun werk regelmatig te maken met ´weerstand´ bij deze jeugdigen (en hun ouders). De wijze waarop hulpverleners inspelen op de motivatie voor verandering bij jeugdigen en ouders is een cruciale factor voor succes van hulpverlening. Toch komen uitspraken als 'hij is ongemotiveerd' of 'ouders willen niet meewerken' nogal eens voorbij in de praktijk. Motivatie is echter geen persoonlijkheidskenmerk of eigenschap, het is juist heel afhankelijk van de situatie en omgeving. En hulpverleners kunnen daar in korte tijd effectief verandering in aanbrengen.

In dit webinar wordt aan de hand van de meest recente kennis en concrete voorbeelden ingegaan op hoe hulpverleners de motivatie voor verandering bij jeugdigen en ouders kunnen vergroten.

Programma

13:15 Inloop Meeting room
13:30 Introductie Annemiek Harder
Korte toelichting met belangrijkste huishoudelijke mededelingen voor deze digitale bijeenkomst.
  DEEL 1
13:40 Presentatie: Motiveren van jongeren en ouders in de jeugdzorg
Tijdens deze presentatie zal Annemiek Harder ingaan op werkzame factoren in de hulpverlening aan jeugdigen en ouders. Daarbij heeft ze specifieke aandacht voor het opbouwen van een goede samenwerkingsrelatie met jeugdigen (en ouders) en het vergroten van de motivatie van jeugdigen (en ouders) voor verandering.
14:20 Vragen van de deelnemers
14:30 Pauze
  DEEL 2
14:40 Oefening 1: Reageren zonder reparatiereflex
Deze oefening wordt uitgevoerd in online subgroepjes.
15:00 Terugkoppeling van oefening 1 
15:15 Oefening 2: Effectief sturen richting verandering
Deze oefening wordt uitgevoerd in online subgroepjes.
15:35 Terugkoppeling van oefening 2 
15:50 Epiloog
door Annemiek Harder met rondvraag en ruimte voor online debat
16:15 Einde

Accreditatie

Voor het Webinar is bij de volgende beroepsverenigingen accreditatie aangevraagd:

  • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG).
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ); accreditatiepunten voor SKJ worden verkregen met goedkeuring van NIP/NVO.

Procedure & Voorwaarden

Indien u gebruik wilt maken van accreditatie, dan zijn er een paar belangrijke dingen om rekening mee te houden. Leest u onderstaande voorwaarden en regels alstublieft goed door. Voor vragen en opmerkingen kunt u ons altijd mailen (office@logacom.nl) of bellen (020-3203364). 

Presentie verplicht
Voor het verkrijgen van punten is aanwezigheid verplicht. Een aantal verenigingen vereisen dat een deelnemer tenminste 100% van de bijeenkomst aanwezig is geweest, deze regeling houden wij aan voor alle accreditaties en voor het afgeven van een certificaat van deelname. Deelname tijdens een webinar wordt gecontroleerd aan de hand van oefeningen. Presentie wordt alleen doorgevoerd wanneer de deelnemer 70% van de oefeningen juist heeft beantwoord. Toekenning van punten is niet aan scholingsaanbieder Logacom, maar aan de accreditatiecommissie van de beroepsvereniging.

Registratienummer
Wanneer u gebruik wilt maken van accreditatie dan hebben wij uw registratienummer nodig. Uw registratienummer heeft u bij uw aanmelding op kunnen geven. Indien u dit nog niet gedaan heeft, kunt u zich bij onze registratiebalie melden of een e-mail sturen naar office@logacom.nl.

7 februari 2022

€ 105,00 excl. BTW


Direct aanmelden

Spreker

Het webinar wordt gegeven door prof. dr. Annemiek Harder. Zij is als bijzonder hoogleraar werkzaam op de Horizon-leerstoel Wetenschappelijk onderbouwde jeugdzorg en onderwijs bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast is ze bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO).

In 2020 heeft zij het boek 'Uithuisgeplaatste jeugdigen: Sleutels tot succes in behandeling en onderwijs' gepubliceerd waarin ze, samen met Erik Knorth en Chris Kuiper als redactie en diverse deskundigen vanuit de praktijk en wetenschap, een overzicht biedt van ‘wat werkt’ in de hulpverlening en het onderwijs aan de ongeveer 45.000 jeugdigen in Nederland die jaarlijks uithuisgeplaatst worden of zijn. In het boek is ook aandacht voor het samenwerken met jeugdigen en ouders en het motiveren van hen voor verandering.

Daarbij is Annemiek ontwikkelaar van Up2U: een behandelmodule voor het voeren van motiverende mentor/coachgesprekken door professionals met jongeren in de residentiële jeugdhulp.

Aanbevolen literatuur 

Uithuisgeplaatste jeugdigen van Annemiek Harder, Erik Knorth en Chris Kuiper, €37,00.

Het boek is niet bij deelname inbegrepen. 

 

Doelgroep

Hulpverleners in wijkteams, jeugdbescherming, specialistische jeugdzorg, docenten en studenten in het hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs, en voor bestuurders en beleidsmedewerkers binnen de jeugdhulp.