Webinar Meertaligheid

Inleiding

Meertaligheid, diversiteit en culturele verschillen thuis en op school

In landen over de hele wereld zijn er mensen die meerdere talen spreken. Ook in Nederland is er steeds vaker sprake van meertalige huishoudens. Wat is meertaligheid precies en wat betekent het thuis en op school? Hoe leer je eigenlijk twee talen tegelijk? Is het niet vermoeiend en hoe werkt dat in je brein? Heeft meertaligheid invloed op het gedrag van een kind en hoe moet je als professional het gedrag beoordelen? 

De sprekers van deze middag behandelen vanuit verschillende invalshoeken wat meertaligheid is, hoe kinderen meertalig opgroeien en hoe meertaligen functioneren.

Programma

13:00 Inloop waiting room
13:25 Intro
Welkomstwoord met korte toelichting op de belangrijkste huishoudelijke mededelingen voor deze online bijeenkomst.
  DEEL 1
13:30 De taal relaties van het meertalige kind
Marinella Orioni is auteur van Het meertalige kind, Meertalig opvoeden, en Hoeveel talen spreek jij?. Ze biedt heldere inzichten over meertaligheid vanuit de samenleving, het brein, onderwijskundig en de gezinssituatie.

Niet altijd wordt een meertalig kind goed begrepen. Zeker niet in een omgeving waarin eentaligheid de norm is. Hoe leert een kind tegelijkertijd verschillende talen? Hoe schakelt hij over tussen de taal thuis en die op school? Iedereen heeft taalrelaties, hoe werkt zo’n taalrelatie precies? Wat is een moedertaal en kun je er meerdere hebben? En waarom is het juist goed om met je ouders de thuistaal te spreken?
14:05 Vragen deelnemers
14:15 Pauze
  DEEL 2
14:25 Meertaligheid in de klas en sociaal-emotioneel leren
Ria Goedhart is hogeschooldocent bij het Seminarium voor Orthopedagogiek aan de Hogeschool Utrecht en auteur van Samenleren op een superdiverse school.

Vanuit een praktische invalshoek gaat zij in op meertaligheid in de klas vanuit kinderen met een migratieachtergrond. Zij combineert meertaligheid met sociaal-emotioneel leren en leermiddelen die daarvoor beschikbaar zijn. Wat betekent sociaal-emotioneel leren (SEL) voor leerlingen met verschillende nationale, etnische en taalkundige achtergronden, wat is de rol van de leraar en welke leermiddelen kunnen ingezet kunnen worden bij lessen SEL aan leerlingen (en ouders) met een vluchtelingachtergrond.
15:00 Vragen deelnemers
15:10 Pauze
  DEEL 3
15:20

Meertaligheid, een taalprobleem?
Martine Broersen-Jong is klinisch linguïst en logopedist. Ze heeft ruime ervaring in de diagnostiek en begeleiding van kinderen met gehoor-, taal- en spraakproblemen binnen audiologische centra en cluster-2 onderwijs.

Kinderen die meertalig zijn vormen een bijzondere doelgroep binnen de diagnostiek van taalontwikkelingsstoornissen (TOS) en binnen de logopedie. Hoe verloopt de taalontwikkeling van meertalige kinderen en wanneer is er sprake van een TOS? Om ouders en derden goed te adviseren is het noodzakelijk onderscheid te kunnen maken tussen de normale meertalige ontwikkeling en een taalprobleem. Ook laat de spreker op dit symposium het belang zien van het kunnen omgaan met culturele verschillen binnen de diagnostiek en behandeling.

15:55 Vragen deelnemers
16:05 In gesprek met de sprekers
16:30 Afsluiting

Certificaat

Voor dit webinar is vooraf geen accreditatie aangevraagd. Bij al onze bijeenkomsten (online en fysiek) kunt u een certificaat van deelname ontvangen voor eigen administratie.

20 juni 2022

€ 125,00 excl. BTW


Direct aanmelden

Sprekers

Marinella Orioni is auteur van Het meertalige kindMeertalig opvoeden, en Hoeveel talen spreek jij?.
Ze biedt heldere inzichten over meertaligheid vanuit de samenleving, het brein, onderwijskundig en de gezinssituatie.

Ria Goedhart is hogeschooldocent bij het Seminarium voor Orthopedagogiek aan de Hogeschool Utrecht en auteur van Samenleren op een superdiverse school

Martine Broersen-Jong is klinisch linguïst en logopedist.
Ze heeft ruime ervaring in de diagnostiek en begeleiding van kinderen met gehoor-, taal- en spraakproblemen binnen audiologische centra en cluster-2 onderwijs. 

Gratis bij deelname


Hoeveel talen spreek jij?

Marinella Orioni
t.w.v. € 17,00

Abonneekorting

PiP abonnees krijgen  €10,- euro korting op het deelnametarief! 

 

Lees de voorwaarden voor meer informatie.

 

Doelgroep 

Logopedisten, basisonderwijs, speciaal onderwijs, NT2 professionals, BSO, huiswerkbegeleiding, schoolmaatschappelijk werk, jeugdzorg, kinderopvang.

Vragen of opmerkingen?

Voor vragen en opmerkingen kunt u ons altijd mailen (office@logacom.nl) of bellen (020-3203364).