Webinar masterclass triple problematiek

Inleiding

LVB, verslaving en psychische klachten
Signaleren, behandelen en begeleiden

De problemen van patiënten passen zelden in één vakje. Dat is zeker het geval bij patiënten met triple problematiek, bij wie er sprake is van een licht verstandelijke beperking (LVB), verslavingsproblematiek én een psychische stoornis. Veel hulpverleners krijgen te maken met triple problematiek, maar weten vaak niet wat er allemaal speelt en zien door de bomen het bos niet meer. Want: waar begin je? In deze masterclass een introductie van het signaleren, behandelen en begeleiden van patiënten met triple problematiek.

Gratis bij deelname

Deelnemers ontvangen het Praktijkboek triple problematiek van Neomi van Duijvenbode t.w.v. €29,00. Het boek wordt per post toegestuurd. 

Accreditatie

Voor de Masterclass Triple problematiek is bij de volgende beroepsverenigingen accreditatie aangevraagd:

  • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG).
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ); accreditatiepunten voor SKJ worden verkregen met goedkeuring van NIP/NVO.
  • Registerplein
  • Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)

Meer informatie over accreditatie en goedkeuring leest u onderaan deze pagina.​

Programma

13:15 Inloop Meeting room
13:25 Intro
Korte toelichting met belangrijkste huishoudelijke mededelingen over Zoom.
Introductie Dr. Neomi van Duijvenbode
  DEEL 1
13:30 Triple problematiek in beeld
In deel 1 van deze masterclass wordt aan de hand van wetenschappelijke inzichten en praktijkervaring omschreven waar het om gaat bij triple problematiek. Er volgt een antwoord op de vragen: wat is triple problematiek nu eigenlijk? Hoe vaak komt triple problematiek voor? Hoe hangen de problemen met elkaar samen? En waar moet je beginnen in de begeleiding en behandeling?
14:00 Interactieve oefening
14:15 Pauze
14:25 Triple problematiek in beeld (deel 2)
14:45 Discussie en vragen uit het publiek
15:00 Pauze
  DEEL 2
15:10 Triple problematiek in de praktijk
In deel 2 van deze masterclass worden handvatten voor de praktijk gegeven. Patiënten met triple problematiek vormen namelijk vaak een uitdaging voor hulpverleners. Onderwerpen als communicatie en bejegening, begeleiding en behandeling, verwijzen en samenwerken passeren daarom allemaal de revue.
15:40 Pauze
15:45 Interactieve oefening
16:15 Discussie en vragen uit het publiek
16:30 Einde

Accreditatie

Accreditatie voor de Masterclass Triple Problematiek is goedgekeurd door:

 

Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)

Categorie Accreditatiepunten
Algemene scholing cluster 1,2 en 3 3

Zie onderaan deze pagina een volledige lijst van specialisaties waarvoor deze accreditatiepunten van toepassing zijn.
 

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)

Categorie Accreditatiepunten
K&J/OG herregistratie 2,5
K&J/OG opleiding - behandeling 0,5
K&J/OG opleiding - diagnostiek 0,5
   

Registerplein

Categorie Accreditatiepunten
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners 2,5
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners 2,5
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen 2,5
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GHO 2,5
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk 2,5
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Mantelzorgmakelaars 2,5
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Psychodiagnostisch Werkenden 2,5
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen 2,5
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker 2,5
 

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
Professionals die (als jeugdzorgwerker, jeugd- en gezinsprofessional of gedragswetenschapper) zijn geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) kunnen een door NIP/NVO geaccrediteerde scholing indienen voor herregistratie, hiervoor wordt niet apart accreditatie aangevraagd bij SKJ. Ga voor meer informatie via deze link naar de website van SKJ

 

Procedure & Voorwaarden

Indien u gebruik wilt maken van accreditatie, dan zijn er een paar belangrijke dingen om rekening mee te houden. Leest u onderstaande voorwaarden en regels alstublieft goed door. Voor vragen en opmerkingen kunt u ons altijd mailen (office@logacom.nl) of bellen (020-3203364). 

Speciaal verzoek?
Is er een vereniging waarvan u accreditatie wenst te krijgen voor deelname? Laat het ons weten, dan bekijken wij graag de mogelijkheden. Hierbij is het van belang om te weten is dat accreditatieaanvragen veelal tenminste 6 weken voor uitvoering ingediend moeten worden om op tijd goedgekeurd te worden. Sommige verenigingen hebben langer nodig om de aanvraag te behandelen.

Presentie verplicht
Voor het verkrijgen van punten is aanwezigheid verplicht. Een aantal verenigingen vereisen dat een deelnemer tenminste 90% van de bijeenkomst aanwezig is geweest, deze regeling houden wij aan voor alle accreditaties en voor het afgeven van een certificaat van deelname. Deelname tijdens een webinar wordt gecontroleerd aan de hand van een toets. Presentie wordt alleen doorgevoerd wanneer de deelnemer 70% van de toetsvragen juist heeft beantwoord. Toekenning van punten is niet aan scholingsaanbieder Logacom, maar aan de accreditatiecommissie van de beroepsvereniging.

Registratienummer
Wanneer u gebruik wilt maken van accreditatie dan hebben wij uw registratienummer nodig. Uw registratienummer heeft u bij uw aanmelding op kunnen geven. Indien u dit nog niet gedaan heeft, kunt u zich bij onze registratiebalie melden of een e-mail sturen naar office@logacom.nl.


 

Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1)
Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg)
Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN)
Artsen Maatschappij en gezondheid (KAMG)
College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH)
Forensisch Medisch Genootschap (FMG)
Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)
Nederlandse vereniging artsen IZB (NVIB)
Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG)
Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (MDL)
Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA)
Nederlandse Vereniging voor Allergologie (NVvA)
Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA)
Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)
Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV)
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
 

Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
Nederlandse Vereniging voor Medische Milieukunde (NVMM)
Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN)
Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG)
Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP)
Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC)
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR)
Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG)
Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)
Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG)
Profielregister Artsen Beleid & Advies (B&A)
Sectie Infectieziektebestrijding van de Vereniging van Infectieziekten (VIZ)
Stichting KNO-heelkunde (KNO)
Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN)
Vereniging van Artsen werkzaam in de Tuberculosebestrijding (VwAwT)
Vereniging van Indicerende en Adviserende Artsen (VIA)
Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters (Verenso)
Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG)
Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN)
Vereniging voor Ziekenhuisgeneeskunde (VvZG)

 

 

15 maart 2021

€ 179,00 excl. BTW


Direct aanmelden

Voor wie?

Hulpverleners in de ggz, verslavingszorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, forensische zorg en maatschappelijke opvang. Omdat ook huisartsen, praktijkondersteuners, sociale wijkteams en andere professionals in toenemende mate te maken krijgen met patiënten met triple problematiek, is deze masterclass ook voor hen bedoeld.

EXTRA

 

U ontvangt bij deelname ook een gratis exemplaar van de Sozio-special: LVB - Licht Verstandelijk Beperkt

Abonneekorting!

Leden van het vakblad Participatie en Herstel krijgen €29,- korting op het deelnametarief! Lees de voorwaarden

Word nu lid en maak meteen gebruik van de abonneekorting! 

 

Ook SoziO abonnees krijgen  €29,- euro korting op het deelnametarief! 

Klik hier voor meer info!

 

Neomi van Duijvenbode

Auteur van Praktijkboek triple problematiek

Neomi van Duijvenbode is GZ-psycholoog in opleiding tot Specialist (klinisch psycholoog / psychotherapeut) bij Trajectum. Daarnaast is zij als onderzoeker verbonden aan het Kenniscentrum van Trajectum en de Radboud Universiteit. In 2016 is zij aan de Radboud Universiteit gepromoveerd op het thema neuropsychologie van verslaving bij mensen met een verstandelijke beperking. Sindsdien heeft zij zich gespecialiseerd in onderzoek naar en behandeling van patiënten met complexe problematiek, zoals patiënten met triple problematiek. In 2019 won zij de Service to the field award van de American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD). Deze award wordt uitgereikt aan mensen die een betekenisvolle bijdrage hebben geleverd aan de verbeterde zorg voor mensen met een verstandelijke beperking