Webinar jonge veelplegers een 5 stappen aanpak

Hoe moeten jonge veelplegers worden aangepakt? Moeten ze uit hun omgeving worden weggehaald? Gaan jongeren die vroeg in de criminaliteit belanden niet eindeloos door? Dit webinar geeft antwoord op deze en andere vragen.

Het webinar bestaat uit twee delen. In het eerste uur worden de belangrijkste uitkomsten gepresenteerd van jarenlang onderzoek naar een grote groep jonge veelplegers. In het tweede uur wordt ingegaan op de aanpak van deze problematische jongeren.

Hoogleraar Ido Weijers leidde vanuit de Universiteit Utrecht een onderzoeksteam dat een groep van 81 jonge Utrechtse veelplegers 15 jaar heeft gevolgd (I. Weijers, Veelplegers aanpakken, SWP, 2019). De bevindingen van deze unieke longitudinale studie leveren belangrijke nieuwe inzichten op in de leef- en denkwereld van deze jongeren, hun motieven om door te gaan of te stoppen en de rol van hun ouders, hun partner, de school, hulpverlening en reclassering. Vrijwel alle jonge veelplegers zijn rond hun 30e gestopt met hun antisociale levenswijze.

Deze studie bracht aan het licht dat er verschillende fasen in het proces richting stoppen kunnen worden onderscheiden. De aanpak moet worden afgestemd op de fase waarin de jongere zich bevindt. Op verzoek vanuit het veld is inmiddels een vragenlijst ontwikkeld om een goed beeld te krijgen van de ontwikkelingsfase richting desistance van de jongere. Er bestaan veel misverstanden over het verloop van de criminele routine bij deze jongeren en over hun geëigende aanpak. In dit webinar wordt een aanpak in vijf stappen aanbevolen met indicaties voor sancties en zorg.


Gratis bij deelname


Veelplegers aanpakken
Ido Weijers
t.w.v. €34,00

Het boek wordt per post toegestuurd naar het opgegeven adres.
 

Accreditatie

Voor het Webinar Jonge veelplegers: een 5 stappen aanpak is bij de volgende beroepsverenigingen accreditatie aangevraagd:

  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
  • Registerplein

Meer informatie over accreditatie en goedkeuring leest u onderaan deze pagina.​

Programma

13:15 Inloop Meeting room
13:30 Opening en introductie
Korte toelichting met belangrijkste huishoudelijke mededelingen over Zoom.
  DEEL 1
13:35 Onderzoek jonge veelplegers
Een groep jonge criminelen pleegt voortdurend delicten. Er bestaan veel misverstanden over het verloop van de criminele routine en over de geëigende aanpak van deze jongeren. De belangrijkste uitkomsten gepresenteerd van jarenlang onderzoek naar een grote groep jonge veelplegers.
14:30 Vragen en discussie
14:45 Pauze
  DEEL 2
14:55 De aanpak van problematische jongeren
Op grond van langdurig onderzoek van een grote groep jonge veelplegers is een aanpak in 5 stappen ontwikkeld.
15:55 Vragen en tijd voor discussie
16:30 Einde

Procedure & Voorwaarden

Indien u gebruik wilt maken van accreditatie, dan zijn er een paar belangrijke dingen om rekening mee te houden. Leest u onderstaande voorwaarden en regels alstublieft goed door. Voor vragen en opmerkingen kunt u ons altijd mailen (office@logacom.nl) of bellen (020-3203364). 

Speciaal verzoek?
Is er een vereniging waarvan u accreditatie wenst te krijgen voor deelname? Laat het ons weten, dan bekijken wij graag de mogelijkheden. Hierbij is het van belang om te weten is dat accreditatieaanvragen veelal tenminste 6 weken voor uitvoering ingediend moeten worden om op tijd goedgekeurd te worden. Sommige verenigingen hebben langer nodig om de aanvraag te behandelen.

Presentie verplicht
Voor het verkrijgen van punten is aanwezigheid verplicht. Een aantal verenigingen vereisen dat een deelnemer tenminste 90% van de bijeenkomst aanwezig is geweest, deze regeling houden wij aan voor alle accreditaties en voor het afgeven van een certificaat van deelname. Deelname tijdens een webinar wordt gecontroleerd aan de hand van een toets. Presentie wordt alleen doorgevoerd wanneer de deelnemer 70% van de toetsvragen juist heeft beantwoord. Toekenning van punten is niet aan scholingsaanbieder Logacom, maar aan de accreditatiecommissie van de beroepsvereniging.

Registratienummer
Wanneer u gebruik wilt maken van accreditatie dan hebben wij uw registratienummer nodig. Uw registratienummer heeft u bij uw aanmelding op kunnen geven. Indien u dit nog niet gedaan heeft, kunt u zich bij onze registratiebalie melden of een e-mail sturen naar office@logacom.nl.

10 juni 2021

€ 149,00 excl. BTW


Direct aanmelden

Voor wie?

Dit webinar is bedoeld voor alle professionals die te maken krijgen met heftige probleemjongeren die voortdurend zorgen voor overlast en keer op keer delicten plegen - reclasseerders, jeugdhulpverleners, politie, raadsonderzoekers, docenten, leden van wijkteams en andere geïnteresseerden.

Ido Weijers

emeritus hoogleraar Jeugdstrafrechtspleging aan de Universiteit Utrecht en auteur.

Ido Weijers was als hoogleraar Jeugdstrafrecht en Jeugdbescherming verbonden aan de opleiding Pedagogiek van de Faculteit Sociale Wetenschappen en aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen van de Universiteit Utrecht. Hij studeerde politicologie en pedagogiek aan de UvA en promoveerde in 1991 aan de EUR. Hij heeft jarenlang onderzoek gedaan en geeft nog steeds colleges en cursussen op deze terreinen en hij begeleidt lopend onderzoek en publiceert regelmatig over actuele onderwerpen op het gebied van jeugdstrafrecht en -bescherming. Hij publiceerde meer dan 25 boeken, waaronder Children and the Law in the Netherlands (Boom Eleven, 2e druk 2018), De creatie van het mondige kind (Uitgeverij SWP, 7e druk 2017), Jeugdstrafrecht (Boom, 4e druk 2017), Rotjeugd (Uitgeverij SWP, 2016) en Parens patriae en prudentie. Grondslagen van jeugdbescherming (Uitgeverij SWP, 2012).