Webinar herstel als leerproces

Herstel staat in de psychische zorg en het sociaal domein volop in de belangstelling. De aandacht richt zich op versterken van veerkracht, benutten van potenties, eigen initiatief etc. Echter kennis over hoe mensen leren te herstellen is nog beperkt. Hoe werkt herstel en wat kunnen we daarvan leren?

Dit webinar maakt duidelijk wat het betekent om herstel bij psychische problemen te zien als een leerproces. En dat heeft consequenties voor de organisatie en de werkwijze van de psychische zorg. De medewerkers in de psychische zorg hebben op de keper beschouwd vooral verstand van hun eigen werkwijze en handelen. Er is weinig kennis beschikbaar over hoe patiënten of cliënten herstellen. Het is dringend noodzakelijk dat dit gaat veranderen om in deze sector betere resultaten te kunnen behalen.

Specifieke thema’s die in dit webinar aan bod komen zijn:

  • Zelfregulatie
  • De rol van taal
  • De betekenis van stress.

Programma

13:00 Ontvangst in virtuele wachtkamer
13:15 Inloop meetingroom
13:30 Opening
Korte toelichting met belangrijkste huishoudelijke mededelingen over Zoom.
  DEEL 1
13:35

Inleiding over leren en herstellen
Jaap van der Stel

Hierin krijg je een uitleg over de vier belangrijkste dimensies van herstel. Verder wordt verduidelijkt waarom het nodig is om herstel op te vatten als een leerproces.

Tevens gaan we hier in op het probleem dat hulpverleners wel veel weten van hun werkmethoden maar dat ze nog weinig kennis hebben over hoe mensen (zelf) herstellen.

We kunnen leren van het onderwijs waar docenten steeds beter aansluiting vinden bij de beschikbare kennis over hoe jonge mensen leren.

14:05 Ervaringsverhaal
Claar van der Ven
14:25 Stellen van vragen
14:35 Pauze
  DEEL 2
14:45 Uitwisseling van ervaringen tussen de deelnemers
We verdelen de deelnemers in een paar discussiegroepjes om met elkaar het antwoord te vinden op een aantal vragen:
1. Wat betekent voor jou herstel bij psychische problemen?
2. Heb je ervaring met leerprocessen in verband met herstel?
3. Welke mogelijkheden zie jij om de psychische zorg op dit vlak te verbeteren?
4. Wat betekent dit voor jouw werk, functie of leven?
15:05 Terugkoppeling
15:25 Inleiding over taal, zelfregulatie en stress
Jaap van der Stel
15:50 Stellen van vragen | Discussie
16:00 Afsluiting

Accreditatie

Procedure & Voorwaarden

Indien u gebruik wilt maken van accreditatie, dan zijn er een paar belangrijke dingen om rekening mee te houden. Leest u onderstaande voorwaarden en regels alstublieft goed door. Voor vragen en opmerkingen kunt u ons altijd mailen (office@logacom.nl) of bellen (020-3203364). 

Speciaal verzoek?
Is er een vereniging waarvan u accreditatie wenst te krijgen voor deelname? Laat het ons weten, dan bekijken wij graag de mogelijkheden. Hierbij is het van belang om te weten is dat accreditatieaanvragen veelal tenminste 6 weken voor uitvoering ingediend moeten worden om op tijd goedgekeurd te worden. Sommige verenigingen hebben langer nodig om de aanvraag te behandelen.

Presentie verplicht
Voor het verkrijgen van punten is aanwezigheid verplicht. Een aantal verenigingen vereisen dat een deelnemer tenminste 100% van de bijeenkomst aanwezig is geweest, deze regeling houden wij aan voor alle accreditaties en voor het afgeven van een certificaat van deelname. Deelname tijdens een webinar wordt gecontroleerd aan de hand van oefeningen of een toets. Presentie wordt alleen doorgevoerd wanneer de deelnemer 70% van de oefeningen/toetsvragen juist heeft beantwoord. Toekenning van punten is niet aan scholingsaanbieder Logacom, maar aan de accreditatiecommissie van de beroepsvereniging.

Registratienummer
Wanneer u gebruik wilt maken van accreditatie dan hebben wij uw registratienummer nodig. Uw registratienummer heeft u bij uw aanmelding op kunnen geven. Indien u dit nog niet gedaan heeft, kunt u zich bij onze registratiebalie melden of een e-mail sturen naar office@logacom.nl.

26 november 2020

€ 129,00 excl. BTW


Direct aanmelden

Bij deelname inbegrepen

 

Herstel als leerproces

 

 Dr. Jaap van der Stel  

T.w.v. €31,00

Voor wie?

  • Hulpverleners en ervaringsdeskundigen in de ggz en sociaal domein
  • Docenten in het hoger beroepsonderwijs
  • Beleidsmedewerkers van instellingen in de psychische zorg.

Wat levert deelname aan dit webinar jou op?

1. Inzicht in de kenmerken van herstel en de betekenis van daarbij betrokken leerprocessen.

2. Uitwisseling van gezichtspunten tussen de deelnemers met betrekking tot leren en herstellen.

3. Ideeën om op dit vlak verbeteringen aan te brengen.