Webinar grip op aanpak lastige jongeren

Inleiding

‘Alles al geprobeerd, maar niets helpt.’ Bekruipt dit gevoel je ook wel eens als hulpverlener? Sommige jongeren hebben zoveel problemen ontwikkeld dat ze het zelf nauwelijks meer overzien. Ze zijn niet alleen lastig voor zichzelf en hun omgeving, maar vormen ook voor de hulpverleners vaak een flinke belasting. 

Het Webinar Grip op aanpak lastige jongeren richt zich op de vaardigheid om de complexe problematiek op een doeltreffende wijze, maar ook in gezamenlijkheid op te lossen. We maken gebruik van de ordening die het Waaiermodel© aanbrengt bij de veelzijdige aanpak. Je zal merken dat je met elkaar meer regie krijgt doordat je structuur hebt leren aanbrengen in het complexe behandelproces.

Elke aanpak van de jongere bekijk je vanuit de helikopterview en van daaruit deel je het op in 5 thema-fasen. Dit biedt overzicht. Daarnaast geven we een overzicht van de verschillende kennisdomeinen die je in de aanpak gaat integreren. Stap voor stap laten we zien hoe je met het Waaiermodel overzicht creëert en grip krijgt op het handelen in de praktijk. We nemen je mee in de het opsporen van valkuilen en gemiste kansen. En dan verschijnen bij deze uitleg van de behandelstructuur vanzelf de mogelijkheden om in te grijpen.

Het Waaiermodel© Vormt de rode lijn door het webinar. Je ontvangt materiaal dat op dit model is gebaseerd en waar tijdens het webinar mee aan de slag gegaan wordt. Het webinar geeft je voldoende in handen om er daarna zelf in je beroepsuitoefening mee aan de slag te gaan.

Programma

13:00 Inloop meetingroom
13:15 Intro
Korte toelichting met belangrijkste huishoudelijke mededelingen over Zoom.
Introductie Drs. Elly van Laarhoven
  DEEL 1
13:30

Wat ga je inzetten en weet ook waarom!
Eerst krijg je een korte uitleg over het Waaiermodel© . We nemen je stap voor mee in het behandel-of begeleidingsproces dat aan de hand van dit model geordend wordt. We tonen je ook de valkuilen en gemiste kansen als de ordening tekort schiet.

Na deze introductie gaan we de aanpak van het probleemgedrag uiteen rafelen aan de hand van de 5 kennisdomeinen: het pedagogisch handelen, commitment,(socio-) therapeutisch behandelen, handelen met ouders en samenwerken binnen het professionele netwerk. Per domein bespreken we de aangrijpingspunten voor het praktisch handelen. Zo ontstaat er een helder beeld van wat je per domein in kunt zetten en waarom je daarvoor kiest. We illustreren op welke wijze de werkbladen die bij deze domeinen horen het handelen kunnen ondersteunen.

15:00 Pauze
  DEEL 2
15:15 Wanneer ga je wat doen en noem ook het doel!
Nu ontrafelen we de aanpak door een fasering aan te brengen in het behandelproces. Uitgelegd wordt hoe je met behulp van het Waaiermodel per fase de vertaalslag naar het praktisch handelen kunt maken. Je leert om voor elke fase werkplannen op te stellen. Daarnaast ga je zien dat de structuur die aan deze plannen ten grondslag ligt ook de communicatie ten goede komt. We werken het pedagogisch werkplan uit aan de hand van het format dat hiervoor wordt aangeleverd. We laten je zien hoe dezelfde structuur wordt aangebracht in het mentorgesprek met de jongere. Ten slotte krijg je tips om met materiaal te werken en doe je ideeën op om zelf middelen te ontwikkelen.
16:15 Discussie en vragen uit het publiek
16:30 Einde

Accreditatie

Voor het Webinar is bij de volgende beroepsverenigingen goedgekeurd:

Beroepsgroep Categorie Punten
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) K&J/OG herregistratie 3
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) K&J/OG opleiding - behandeling 0,5
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) K&J/OG opleiding - diagnostiek 0,5
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) K&J/OG opleiding - overige taken 0,5
​Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) Informeel leren  3

Procedure & Voorwaarden

Indien u gebruik wilt maken van accreditatie, dan zijn er een paar belangrijke dingen om rekening mee te houden. Leest u onderstaande voorwaarden en regels alstublieft goed door. Voor vragen en opmerkingen kunt u ons altijd mailen (office@logacom.nl) of bellen (020-3203364). 

Speciaal verzoek?
Is er een vereniging waarvan u accreditatie wenst te krijgen voor deelname? Laat het ons weten, dan bekijken wij graag de mogelijkheden. Hierbij is het van belang om te weten is dat accreditatieaanvragen veelal tenminste 6 weken voor uitvoering ingediend moeten worden om op tijd goedgekeurd te worden. Sommige verenigingen hebben langer nodig om de aanvraag te behandelen.

Presentie verplicht
Voor het verkrijgen van punten is aanwezigheid verplicht. Een aantal verenigingen vereisen dat een deelnemer tenminste 100% van de bijeenkomst aanwezig is geweest, deze regeling houden wij aan voor alle accreditaties en voor het afgeven van een certificaat van deelname. Deelname tijdens een webinar wordt gecontroleerd aan de hand van oefeningen. Presentie wordt alleen doorgevoerd wanneer de deelnemer 70% van de oefeningen juist heeft beantwoord. Toekenning van punten is niet aan scholingsaanbieder Logacom, maar aan de accreditatiecommissie van de beroepsvereniging.

Registratienummer
Wanneer u gebruik wilt maken van accreditatie dan hebben wij uw registratienummer nodig. Uw registratienummer heeft u bij uw aanmelding op kunnen geven. Indien u dit nog niet gedaan heeft, kunt u zich bij onze registratiebalie melden of een e-mail sturen naar office@logacom.nl.

7 juni 2021

€ 139,00 excl. BTW


Direct aanmelden

Spreker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drs. Elly van Laarhoven, KP, Gedragstherapeut VGCT en OG.

Elly van Laarhoven heeft ruime ervaring opgedaan met de aanpak van jongeren die vanwege hun veelzijdige problematiek zijn vastgelopen. Zij voelt zich sterk aangetrokken tot deze doelgroep en zet zich graag in om adviezen te geven voor de alledaagse behandelpraktijk. Dit doet ze aan de hand van het Waaiermodel©, waarmee ze makkelijk uit kan leggen wat er zoal komt kijken bij een gerichte aanpak. Sinds 1 januari 2021 is zij eigenaar van ELAconsultancy voor Training en Advies. Tijdens dit webinar wil ze haar kennis en inzichten delen, maar de deelnemers ook laten ervaren hoe steunend het Waaiermodel kan zijn.

Bij deelname inbegrepen!

wat komt hier

U ontvangt het boek Residentieel Vakmanschap Uitgelicht bij deelname aan het webinar.

 

 

Heeft u het boek al eerder aangeschaft? Mail dan naar office@logacom.nl voor de speciale boekkortingcode.

Doelgroep

Dit webinar richt zich op alle hulpverleners, opvoeders, gedragswetenschappers en behandelaars van moeilijk te hanteren jeugdigen en de leidinggevende van deze teams, zowel binnen residentiele als ambulante settingen.