Webinar grip op aanpak lastige jongeren

Inleiding

‘Alles al geprobeerd, maar niets helpt.’ Bekruipt dit gevoel je ook wel eens als hulpverlener? Sommige jongeren hebben zoveel problemen ontwikkeld dat ze het zelf nauwelijks meer overzien. Ze zijn niet alleen lastig voor zichzelf en hun omgeving, maar vormen ook voor de hulpverleners vaak een flinke belasting. 

Het Webinar Grip op aanpak lastige jongeren richt zich op de vaardigheid om de complexe problematiek op een doeltreffende wijze te ontleden: het opsporen van valkuilen en gemiste kansen. Daarnaast verschijnen bij deze ontrafeling vanzelf de mogelijkheden om in te grijpen.

Het Waaiermodel dat hierbij helpt, vormt de rode lijn door het webinar. Je ontvangt materiaal dat op dit model is gebaseerd en waar tijdens het webinar mee aan de slag gegaan wordt. Het webinar geeft je voldoende in handen om er daarna zelf in je beroepsuitoefening mee aan de slag te gaan.

 

Programma

13:00 Ontvangst in virtuele wachtkamer
13:10 Inloop meetingroom
13:20 Intro
Korte toelichting met belangrijkste huishoudelijke mededelingen over Zoom.
Introductie Drs. Elly van Laarhoven
  DEEL 1
13:30 Wat ga je inzetten en weet ook waarom!
We gaan de aanpak van het probleemgedrag uiteen rafelen aan de hand van 5 domeinen: het pedagogisch handelen, commitment, behandelen, ouders en steunnetwerk, professionele netwerk. Per domein bespreken we de aangrijpingspunten voor het praktisch handelen. Zo ontstaat er een helder beeld van wat je per domein in kunt zetten en waarom je daarvoor kiest.
14:45 Pauze
  DEEL 2
15:00 Wanneer ga je wat doen en noem ook het doel!
Nu ontrafelen we de aanpak door een fasering aan te brengen in het behandelproces. Uitgelegd wordt hoe je met behulp van het Waaiermodel per fase de vertaalslag naar het praktisch handelen kunt maken. Je leert om voor elke fase werkplannen op te stellen. We werken het therapeutisch-pedagogisch werkplan uit aan de hand van het format dat hiervoor wordt aangeleverd. Ten slotte krijg je tips om met materiaal te werken en doe je ideeën op om zelf middelen te ontwikkelen.
16:15 Discussie en vragen uit het publiek
16:30 Einde

Accreditatie

Voor het Webinar is bij de volgende beroepsverenigingen accreditatie aangevraagd:

  • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG).
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ); accreditatiepunten voor SKJ worden verkregen met goedkeuring van NIP/NVO.

 

Procedure & Voorwaarden

Indien u gebruik wilt maken van accreditatie, dan zijn er een paar belangrijke dingen om rekening mee te houden. Leest u onderstaande voorwaarden en regels alstublieft goed door. Voor vragen en opmerkingen kunt u ons altijd mailen (office@logacom.nl) of bellen (020-3203364). 

Speciaal verzoek?
Is er een vereniging waarvan u accreditatie wenst te krijgen voor deelname? Laat het ons weten, dan bekijken wij graag de mogelijkheden. Hierbij is het van belang om te weten is dat accreditatieaanvragen veelal tenminste 6 weken voor uitvoering ingediend moeten worden om op tijd goedgekeurd te worden. Sommige verenigingen hebben langer nodig om de aanvraag te behandelen.

Presentie verplicht
Voor het verkrijgen van punten is aanwezigheid verplicht. Een aantal verenigingen vereisen dat een deelnemer tenminste 100% van de bijeenkomst aanwezig is geweest, deze regeling houden wij aan voor alle accreditaties en voor het afgeven van een certificaat van deelname. Deelname tijdens een webinar wordt gecontroleerd aan de hand van oefeningen. Presentie wordt alleen doorgevoerd wanneer de deelnemer 70% van de oefeningen juist heeft beantwoord. Toekenning van punten is niet aan scholingsaanbieder Logacom, maar aan de accreditatiecommissie van de beroepsvereniging.

Registratienummer
Wanneer u gebruik wilt maken van accreditatie dan hebben wij uw registratienummer nodig. Uw registratienummer heeft u bij uw aanmelding op kunnen geven. Indien u dit nog niet gedaan heeft, kunt u zich bij onze registratiebalie melden of een e-mail sturen naar office@logacom.nl.

1 juli 2020

€ 105,00 excl. BTW


Direct aanmelden

Spreker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drs. Elly van Laarhoven, KP, Gedragstherapeut VGCT en OG.

Elly van Laarhoven heeft ruime ervaring opgedaan met de aanpak van jongeren die vanwege hun veelzijdige problematiek zijn vastgelopen. Zij voelt zich sterk aangetrokken tot deze doelgroep en zet zich graag in om adviezen te geven voor de alledaagse behandelpraktijk. Dit doet ze aan de hand van het Waaiermodel, waarmee ze makkelijk uit kan leggen wat er zoal komt kijken bij een gerichte aanpak. Tijdens dit webinar wil ze haar kennis en inzichten delen, maar de deelnemers ook laten ervaren hoe steunend het Waaiermodel kan zijn.

Doelgroep

Dit webinar richt zich op alle hulpverleners, opvoeders en behandelaars van moeilijk te hanteren jeugdigen en de leidinggevende van deze teams , zowel binnen residentiele als ambulante settingen.