Webinar gezin en gehechtheid in tijden van stress

Gezin en gehechtheid in tijden van stress 

Wat zijn de effecten van stress op hechting van kinderen in een gezin? Wat gebeurt er wanneer stress en trauma deze gehechtheidsrelatie onder druk zetten? Wat vraagt dit van ouders? Wat kan je doen of niet doen? Hoe ga je om met je eigen stress als ouders en hoe ga je om met stress van je kind? Wat weten we uit neurobiologisch onderzoek en wat kunnen we daarvan meenemen in het leven van alledag? Aan de hand van het werk van Dan Hughes, de grondlegger van Dyadic Developmental Psychotherapy,, beantwoord therapeute Anneke Vinke al dit soort vragen.

Anneke Vinke bespreekt de basisprincipes Speelsheid, Acceptatie, Nieuwsgierigheid en Empathie. Aan de hand van voorbeelden en kleine oefeningetjes onderzoekt ze zo samen met de toehoorders hoe ouders en kinderen met elkaar in contact kunnen blijven en hoe gehechtheid als bron gebruikt kan worden om stressvolle gebeurtenissen het hoofd te bieden. In pleeg-en adoptiegezinnen en in gezinshuizen kan stress een extra zware wissel trekken op gehechtheidsrelaties, de achtergrond hiervan maar ook praktische manieren om dit te hanteren worden in het webinar besproken.

Het webinar wordt gegeven door dr. Anneke Vinke, GZ-psychologe en Orthopedagoge, gespecialiseerd in gehechtheid, adoptie, pleegzorg en trauma. 

Programma

13:00 Ontvangst in virtuele wachtkamer
13:15 Inloop meetingroom
13:30 Opening Anneke Vinke
Korte toelichting met belangrijkste huishoudelijke mededelingen over Zoom.
  DEEL 1
13:35 Effecten van stress op de gehechtheidrelaties in een gezin
Basisprincipes Speelsheid, Acceptatie, Nieuwsgierigheid en Empathie  
14:05 Pauze
  DEEL 2
14:15 Hoe kunnen ouders en kinderen met elkaar in contact blijven
Aan de hand van kleine oefeningen 
15:00 Pauze
15:10 Stress in pleeg-en adoptiegezinnen
Praktische manieren om deze te hanteren
15:00 Vragen en discussie
16:15 Afsluiting

27 mei 2021

€ 109,00 excl. BTW


Direct aanmelden

Spreker

Het webinar wordt gegeven door dr. Anneke Vinke, GZ-psychologe en therapeute in vrijgevestigde praktijk. Zij specialiseerde zich in adoptie, pleegzorg en vroegkinderlijk trauma. 

Aanbevolen Literatuur

Het boek Hechtingsgerichte gezinstherapie van Dan Hughes is niet bij deelname inbegrepen. Dr. Anneke Vinke gaat aan de hand van het werk van Hughes in op Gezin en gehechtheid in tijden van stress. Wil u het boek bestellen? Dat kan hier

Voor wie?

gezinstherapeuten, (ortho)pedagogen ook in gezinshuizen, pleeg- en adoptieouders, overige geïnteresseerden.