Webinar dyslexiesleutels

Psycho-educatie en leerstrategieën voor leerlingen met dyslexie in het voortgezet onderwijs

Leerlingen met dyslexie komen in het voortgezet onderwijs voor nieuwe uitdagingen te staan: steeds langere teksten lezen, informatie eruit onthouden en deze schriftelijk kunnen reproduceren op een toets, het leren van nieuwe talen en omgaan met toetsstress. Het lukt niet alle leerlingen om deze uitdagingen zelfstandig de baas te worden. De DyslexieSleutels is een lesprogramma dat jongeren met dyslexie leert om met lastige taken om te gaan. In dit webinar leert u meer over de gevolgen van dyslexie voor het leren in het voortgezet onderwijs, over de achtergrond en inhoud van de DyslexieSleutels en over hoe u het programma binnen uw school of praktijk zou kunnen gebruiken.

 

Gratis bij deelname

Deelnemers ontvangen bij deelname de boeken DyslexieSleutels (handleiding voor begeleiders)  t.w.v. €27,50 en DyslexieSleutels (werkboek)  t.w.v. € 17,50 van Marzenka Rolak. Kennis uit de handleiding wordt met aanvullende casussen toegelicht en u krijgt praktische tips om met de lessen uit het werkboek aan de slag te gaan.
De boeken worden u per post toegestuurd. 

 

Leerdoelen
Deelnemers zullen:

 • ervaren wat het is om dyslexie te hebben
 • weten wat mogelijke gevolgen zijn van dyslexie voor het leren
 • weten hoe de DyslexieSleutels te plaatsen zijn binnen de verschillende ondersteuningsniveaus in het VO 
 • begrijpen hoe de DyslexieSleutels leerlingen kunnen ondersteunen bij het omgaan met de gevolgen van dyslexie
 • weten hoe de DyslexieSleutels zijn opgebouwd
 • een indruk hebben van de praktische opdrachten van de DyslexieSleutels
 • weten wat verschillende mogelijkheden zijn voor de implementatie van de DyslexieSleutels

Voor wie?

 • (taal)docenten
 • mentoren
 • dyslexiecoaches
 • zorgspecialisten
 • remedial teachers
 • dyslexiebehandelaars

Programma

13:15 Inloop Meeting room
13:30 Intro
Korte toelichting met belangrijkste huishoudelijke mededelingen over Zoom.
13:35 Dyslexie in het voortgezet onderwijs
In dit deel van de webinar ervaart u zelf wat het is om dyslexie te hebben en leert u meer over de gevolgen van dyslexie op het leren in het voortgezet onderwijs. U krijgt ook uitleg over de verschillende ondersteuningsniveaus in het VO en hoe de DyslexieSleutels daarbinnen te plaatsen zijn. 
14:05 Kennismaken met het materiaal: DyslexieSleutels, de lessen
In dit deel maakt u kennis met de lessen. Na een uitleg over de achtergrond en opzet van de lessen, gaat u in groepsvorm en individueel met het materiaal aan de slag.
14:35 Pauze
14:45 Kennismaken met het materiaal: DyslexieSleutels, de lessen
Deel 2
15:30 Implementatie van de DyslexieSleutels
Om tot een goede implementatie van de lessen binnen een schoolcontext te komen, is het belangrijk om rekening te houden met zaken als:  
 • inbedding van de lessen in het schoolbrede dyslexiebeleid, 
 • het trainen van docenten, 
 • docenten kennis laten maken met technieken uit de lessen, 
 • mensen vrijroosteren die de lessen gaan geven en
 • de lessen in het rooster opnemen. 
Nadat een aantal voorbeelden en valkuilen besproken zijn, gaat u in kleine groepen uiteen om met elkaar aandachtspunten en mogelijkheden voor een goede implementatie te bespreken. 
16:00 Nabespreking en afronding
16:15 Einde

13 april 2021

€ 149,00 excl. BTW


Direct aanmelden

Marzenka Rolak


is een enthousiaste en betrokken allround orthopedagoog-generalist (OG) met een specialisatie op het gebied van leerproblemen in het algemeen en dyslexie in het bijzonder. Omdat ze zelf zo van leren houdt, raakt het haar als mensen gestagneerd zijn in het willen leren en het leerplezier zijn kwijtgeraakt, iets dat een ieder van ons in de basis bezit. In haar loopbaan heeft ze een stukje leerplezier aan kinderen en (jong) volwassenen willen terug geven. Met veel plezier heeft ze de afgelopen jaren haar behandel- en diagnostiekwerk bij kinderen en (jong)volwassenen gecombineerd met het begeleiden van scholen bij hun dyslexiebeleid, het geven van voorlichting en cursussen en het verzorgen van lessen voor leerlingen en studenten met dyslexie op het voortgezet onderwijs, hbo en wo.
Als bestuurslid van de Stichting Dyslexie Nederland was ze in 2016 betrokken bij het schrijven van de brochure 'Dyslexie diagnostiek en behandeling'. In 2017 startte ze met een promotieonderzoek over het realiseren van waardevolle doelen in het onderwijs door jongvolwassenen met dyslexie bij Tranzo (Tilburg University). Ze wil beter begrijpen welke factoren een rol spelen om succesvol te kunnen studeren met dyslexie. In 2018 werd ze gevraagd als stuurgroeplid voor het Stimuleringsprogramma dyslexie voor het onderwijs (OCW-project) en voor de ontwikkelgroep voor het schrijven van een brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie voor professionals (project OCW en VWS).

Abonneekorting!

Leden van het vakblad PIP (Pedagogiek in Praktijk) krijgen €10,- korting op het deelnametarief! Lees de voorwaarden voor meer informatie.

Nog geen lid? Word dan nu lid en maak meteen gebruik van de abonneekorting!

 

Ook SoziO abonnees krijgen €10,- euro korting op het deelnametarief!

Klik hier voor meer informatie over abonnementen!