Webinar behandelen van angst bij kinderen en jongeren

Webinar Behandelen van angst bij kinderen en jongeren

Geweldloos verzet in therapie en bij conflicten binnen het gezin

Geweldloos verzet biedt handvatten om op een andere manier te kijken naar, en je verhouden tot angst en (zelf)destructief gedrag van kinderen en jongeren. Het biedt mogelijkheden om niet helpende patronen te doorbreken en om te buigen naar ondersteunend, en begrenzend handelen. Geweldloos verzet is ontwikkeld door Prof. Haim Omer, hoogleraar psychologie in tel Aviv en oprichter van “the school of Non Violent Resistance”.

De methodiek is o.a. bedoeld voor ouders, hulpverleners jeugdzorg en opvoeders (zoals psychologen, (ortho)pedagogen, sociaal werkers en leerkrachten die zich in toenemende mate onmachtig zijn gaan voelen ten opzichte van risicovol en (zelf)destructief gedrag van jongeren. Enerzijds heeft dit te maken met een samenleving die in tempo versneld, een veelheid aan keuzes en informatie, en waarbinnen jongeren over het algemeen hoge “gelukcijfers” geven maar tevens te kampen hebben met mentale problemen en bovenmatig veel stress. Anderzijds met gezagdragers die worstelen met grenzen stellen enerzijds en daarnaast willen streven naar prettige onderlinge relaties.

In dit webinar wordt ingegaan op de belangrijkste principes, houding en het toepassen van het gedachtegoed in de jeugdzorg en het onderwijs. Dit wordt ondersteund door de korte samenvattingen van de twee boeken De behandeling van angst bij kinderen en jongeren van Eli R. Lebowitz en Haim Omer en Geweldloos verzet in therapie en conflicten van Haim Omer en Nahi Alon. In het tweede deel van het programma ligt de nadruk op de behandeling van angststoornissen en internaliserende problematiek.

Beide boeken zijn te bestellen op www.swpbook.com.

Programma

9:30 Ontvangst in virtuele wachtkamer
9:45 Inloop meetingroom
10:00 Opening Margo van der Stelt 
Korte toelichting met belangrijkste huishoudelijke mededelingen over Zoom.
  DEEL 1
10:05 Geweldloos verzet 
De uitgangspunten en de belangrijkste principes worden geïntroduceerd aan de hand van het boek: Geweldloos verzet in therapie en bij conflicten
11:00 Pauze
  DEEL 2
11:15 De behandeling van angst (en internaliserende problematiek) bij kind en jongere, op basis van geweldloos verzet en gericht op gedragsverandering van ouders
12:00 Praktische handvatten, oefeningen en materiaal
12:35 Ruimte voor vragen en overdenkingen 
13:00 Afsluiting

Accreditatie

Voor het Webinar is bij de volgende beroepsverenigingen accreditatie aangevraagd:

  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

Procedure & Voorwaarden

Indien u gebruik wilt maken van accreditatie, dan zijn er een paar belangrijke dingen om rekening mee te houden. Leest u onderstaande voorwaarden en regels alstublieft goed door. Voor vragen en opmerkingen kunt u ons altijd mailen (office@logacom.nl) of bellen (020-3203364). 

Speciaal verzoek?
Is er een vereniging waarvan u accreditatie wenst te krijgen voor deelname? Laat het ons weten, dan bekijken wij graag de mogelijkheden. Hierbij is het van belang om te weten is dat accreditatieaanvragen veelal tenminste 6 weken voor uitvoering ingediend moeten worden om op tijd goedgekeurd te worden. Sommige verenigingen hebben langer nodig om de aanvraag te behandelen.

Presentie verplicht
Voor het verkrijgen van punten is aanwezigheid verplicht. Een aantal verenigingen vereisen dat een deelnemer tenminste 100% van de bijeenkomst aanwezig is geweest, deze regeling houden wij aan voor alle accreditaties en voor het afgeven van een certificaat van deelname. Deelname tijdens een webinar wordt gecontroleerd aan de hand van een bevestiging van presentie of een toets. Toekenning van punten is niet aan scholingsaanbieder Logacom, maar aan de accreditatiecommissie van de beroepsvereniging.

Registratienummer
Wanneer u gebruik wilt maken van accreditatie dan hebben wij uw registratienummer nodig. Uw registratienummer heeft u bij uw aanmelding op kunnen geven. Indien u dit nog niet gedaan heeft, kunt u een e-mail sturen naar office@logacom.nl.

1 juli 2021

€ 105,00 excl. BTW


Direct aanmelden

Doelgroep

Voor ouders, hulpverleners jeugdzorg en opvoeders (zoals psychologen, (ortho)pedagogen, sociaal werkers en leerkrachten).

Aanbevolen Literatuur

 

 

 

De behandeling van angst bij kinderen en jongeren van Eli R. Lebowitz en Haim Omer

 

 

 

 

Geweldloos verzet in therapie en conflicten van Haim Omer en Nahi Alon

Spreker

Margo van der Stelt is werkzaam als systeemtherapeut en als trainer geweldloos verzet, binnen de kinder-en jeugdpsychiatrie. Samen met haar echtgenoot vertaalde zij beide, in haar ogen belangrijke, boeken , die verdieping en handvatten bieden in het werken met de methodiek en gedachtegoed van geweldloos verzet.