Webinar Begeleiden van ouders in opvoeding

Je kan meer met ouders!

Meta Kuipers

Iedereen die met ouders werkt, intensief of zijdelings herkent de vraag: Hoe geef ik ouders advies over de aanpak van hun kind waar ze echt wat mee gaan doen? Advies dat aansluit bij hun vraag en mogelijkheden én bij hun kind? Dit webinar geeft je hiervoor hele praktische handvatten.

Zo’n advies geven lukt door niet het kind maar de ouder centraal te stellen. Ook al zie jij als professional, vanuit jouw afstand helder wat het kind nodig heeft: de uitdaging is om dat los te laten. De eerste stap is de ouder echt te willen begrijpen: wat maakt dat het niet lukt aan te sluiten bij het kind? In de regel is het niet onwetendheid over opvoeden en opgroeien, maar iets in de ouder zelf wat zijn of haar zicht op het kind in de weg zit. Vanuit deze oudergerichte basishouding bouw je samen aan een praktisch, gelijkwaardig en plezierig advies.

In dit webinar wordt oudergericht samenwerken heel concreet gemaakt. Het eerste uur worden de uitgangspunten en de belangrijkste ingrediënten van oudergericht samenwerken geïntroduceerd en geïllustreerd door een casus uit de praktijk. In het tweede uur oefenen de deelnemers met een van de centrale instrumenten die ouders helpt hun kind weer te begrijpen, de sleutel in pedagogisch advies.


De basis onder dit webinar is de methodiek Oudergericht Pedagogisch Advies, van Sonja Ehlers en Meta Kuipers waarvan dit voorjaar de 4e druk al verschenen is en die zijn succes in de praktijk ruim bewezen heeft.
Het boek is te bestellen op www.swpbook.com.
Het boek is niet inbegrepen bij deelname aan het webinar.

Programma

9:30 Ontvangst in virtuele wachtkamer
9:45 Inloop meetingroom
10:00 Opening Meta Kuipers
Korte toelichting met belangrijkste huishoudelijke mededelingen over Zoom.
  DEEL 1
10:05 Oudergericht samenwerken
De uitgangspunten en de belangrijkste ingrediënten van oudergericht samenwerken worden geïntroduceerd en geïllustreerd door een casus uit de praktijk.
11:00 Pauze
  DEEL 2
11:15 Help de ouder het kind te begrijpen
De deelnemers oefenen met een van de centrale instrumenten die ouders helpt hun kind weer te begrijpen, de sleutel in pedagogisch advies.
12:00 Vervolg oefening
Ouder helpen een beeld van kind te maken en zich te verplaatsen in het kind.
12:35 Terugkoppelen: wat werkt!
Tips en toelichting op maat
13:00 Afsluiting

Accreditatie

Accreditatie voor het webinar in 2022 wordt aangevraagd.

Voor eerdere edities was de accreditatie aangevraag en goedgekeurd door:

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)

Categorie Accreditatiepunten
K&J/OG herregistratie 2,5
K&J/OG opleiding - behandeling 0,5
K&J/OG opleiding - diagnostiek 0,5

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
Professionals die (als jeugdzorgwerker, jeugd- en gezinsprofessional of gedragswetenschapper) zijn geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) kunnen een door NIP/NVO geaccrediteerde scholing indienen voor herregistratie, hiervoor wordt niet apart accreditatie aangevraagd bij SKJ. Ga voor meer informatie via deze link naar de website van SKJ
 

Procedure & Voorwaarden

Indien u gebruik wilt maken van accreditatie, dan zijn er een paar belangrijke dingen om rekening mee te houden. Leest u onderstaande voorwaarden en regels alstublieft goed door. Voor vragen en opmerkingen kunt u ons altijd mailen (office@logacom.nl) of bellen (020-3203364). 

Presentie verplicht
Voor het verkrijgen van punten is aanwezigheid verplicht. Een aantal verenigingen vereisen dat een deelnemer tenminste 100% van de bijeenkomst aanwezig is geweest, deze regeling houden wij aan voor alle accreditaties en voor het afgeven van een certificaat van deelname. Deelname tijdens een webinar wordt gecontroleerd aan de hand van oefeningen of een toets. Presentie wordt alleen doorgevoerd wanneer de deelnemer 70% van de oefeningen/toetsvragen juist heeft beantwoord. Toekenning van punten is niet aan scholingsaanbieder Logacom, maar aan de accreditatiecommissie van de beroepsvereniging.

Registratienummer
Wanneer u gebruik wilt maken van accreditatie dan hebben wij uw registratienummer nodig. Uw registratienummer heeft u bij uw aanmelding op kunnen geven. Indien u dit nog niet gedaan heeft, kunt u zich bij onze registratiebalie melden of een e-mail sturen naar office@logacom.nl.

18 maart 2022

€ 105,00 excl. BTW


Direct aanmelden

Voor wie?

Dit webinar is voor iedereen die vanuit zijn of haar beroep met ouders te maken heeft: wijkteams, jeugdzorgwerkers, opvoedbegeleiders, pleegzorgwerkers, pedagogen, maar ook pedagogisch medewerkers in de kinderopvang, consultatiebureau en onderwijs.

Spreker

Meta Kuipers is orthopedagoog en GZ-psycholoog met jarenlange ervaring in het werken met gezinnen in de jeugdzorg en kinderbescherming. Ze is momenteel werkzaam als gedragswetenschapper bij de jeugdbescherming voor vluchtelingen. Daarnaast heeft ze een praktijk voor opvoedondersteuning.

Ervaringen van deelnemers

Fijn om een methodiek aangereikt te krijgen om sommige casussen net weer even anders aan te pakken.

Weer eens stilstaan bij de situatie van de ouders.

Aanpak voor de ouders; proces voorafgaand aan de vraag: "wat heeft het kind nodig"