Webinar autisme en eetproblemen

Inleiding

Eetproblemen bij autisme, wanneer spreken we van ARFID en wanneer van Anorexia?

Mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) hebben vaker last van eetproblemen. Wanneer is iemand een moeilijke eter en wanneer heeft iemand een eetstoornis? Wat is het verschil en zijn er ook overlappingen?

In dat kader zou je ook kunnen denken aan Anorexia en ARFID, beiden het selectieve eten genoemd. ARFID is de afkorting van Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder of in het Nederlands vermijdende/restrictieve voedselinname stoornis. Bij eetproblemen is het van groot belang het onderliggende probleem, zo niet de juiste diagnose, goed te erkennen en te begrijpen voordat er tot behandeling kan worden overgegaan.

Eetproblemen waarvan sprake kan zijn, zijn erg uiteenlopend:

  • ze eten heel weinig of heel veel 
  • of ze willen vooral voedsel eten dat een bepaalde smaak, textuur of kleur heeft 
  • en ze willen géén voedsel eten dat er anders uit ziet
  • het is niet gemakkelijk om hier iets aan te veranderen 

Bezorgde ouders krijgen vaak geen steun omdat de hulpverlening het probleem onvoldoende herkent of onvoldoende passende antwoorden heeft. Ouders krijgen te horen dat hun kind er wel overheen zal groeien of dat er niets aan de hand is omdat het kind een gezond gewicht heeft. 

Wat levert deelname aan dit webinar jou op?

  1. Inzicht in welke eet- en voedingsproblemen er zijn
  2. (H)erkennen dat autisme de onderliggende problematiek kan zijn bij eetstoornissen
  3. Uitwisseling van mogelijke interventies, aanbod en behandelmogelijkheden

 

Programma

09:30 Ontvangst in virtuele wachtkamer
10:00 Inloop Meeting room
10:05 Intro
Korte toelichting met belangrijkste huishoudelijke mededelingen voor gebruik van Zoom en een voorstelronde.
  DEEL 1
10:20 Wat houden deze eetproblemen in en wat zijn oorzaken of in standhoudende factoren.
Uitleg over een aantal voedings- en eetstoornissen, zoals ARFID. In de diagnostische fase wordt vanuit verschillende invalshoeken onderzocht welke factoren van invloed zijn op het problematische eetpatroon. Cliënten met autisme hebben behoefte aan duidelijkheid, ook rond voeding. Belangrijke factoren in het begrijpen van autisme en eetproblemen zijn o.a. kennis van: sensorische integratie, van het autistisch denken, van autistische angsten en van de mondmotoriek. Door meer inzicht kom je samen tot slimmere oplossingen, die beter bij je cliënt passen.
11:20 Pauze
  DEEL 2
11:30 Behandeling van verschillende eetproblemen
Bij de poli autisme is een stappenplan ontwikkeld om cliënten met deze specifieke eetproblemen te ondersteunen bij het “leren lusten”. Hierin worden stapsgewijs alle invalshoeken van de methodiek behandeld, waarin het leren lusten centraal staat. De interventies uit deze behandeling worden ingezet om cliënten en hun netwerk uit te leggen waarom eten voor sommige cliënten zo lastig is. Ouders worden intensief bij de behandeling betrokken. Leren lusten is een complex proces waarin ondersteuning noodzakelijk is. Doel van de behandeling is dat de client en zijn netwerk zelf verder kunnen met ‘het leren lusten’ proces. De behandeling voor de verschillende eetproblemen worden afgestemd op de individuele client , wat heef dit kind nodig in deze situatie. Met casuïstiek zal de behandeling van de eetproblemen worden toegelicht.
12:30 Einde

Voor wie?

Professionals in de (geestelijke) gezondheidszorg en de jeugdhulpverlening, in onderwijs- en arbeidsorganisaties en onderzoekers. Maar ook voor studenten (psychologie, orthopedagogiek, medicijnen), zelfstandige beroepsbeoefenaren en de geïnteresseerde ouder.

 

15 oktober 2020

€ 119,00 excl. BTW


Direct aanmelden

Annemiek van Maanen

Verpleegkundig Specialist, Yulius


Annemiek van Maanen- Weber werkt als verpleegkundig specialist GGZ bij Yulius expertise centrum autisme in de specialistisch kinder en jeugdpsychiatrie. Haar werkzaamheden als regie behandelaar bestaan diagnostiek, intakes, medicatiecontroles en behandelingen gericht op eet-, slaap-, en zindelijkheidsproblemen, en een verstoorde sensorische informatie verwerking. Ze is medeontwikkelaar van de behandeling “Stap voor stap, hap voor hap, een behandeling voor eetproblemen bij kinderen en jongeren met autisme”. Deze behandeling wordt momenteel uitgebreid met het ontwikkelen van deskundigheid op het gebied van autisme en eetstoornissen. Annemiek is spreker op studiedagen, workshops, congressen, informatieavonden voor professionals en ouders over de behandeling “Stap voor Stap voor kinderen met autisme en eetproblemen/stoornissen, slaap-, zindelijkheidsproblemen en/of sensorische informatie verwerkingsproblemen.

 

Abonneekorting!

Abonnees op Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme (WTA) krijgen €10,- euro korting op het deelnametarief!

WTA kan worden gekenmerkt als het wetenschappelijk (gefundeerd) tijdschrift op het gebied van autisme binnen het Nederlands taalgebied. Het beoogt een platform te bieden voor beroepsinhoudelijke discussies over autisme en comorbide stoornissen. Ga voor meer informatie over abonnementen naar www.wta.nu/abonnement

 

Leden van het vakblad PIP (Pedagogiek in Praktijk) krijgen eveneens €10,- korting op het deelnametarief! Lees de voorwaarden.

Word nu lid en maak meteen gebruik van de abonneekorting!

 

Ook SoziO abonnees krijgen €10,- euro korting op het deelnametarief!

Klik hier voor meer informatie over abonnementen!