Webinar jeugdrecht in vogelvlucht

Inleiding

Jeugdrecht in vogelvlucht

Onder professionals die met jongeren en gezinnen werken blijkt grote behoefte te bestaan aan enige basiskennis van het jeugdrecht. Medewerkers van wijkteams, gezinsvoogden en raadsonderzoekers, professionals in de jeugdhulp en de jeugdgezondheidszorg krijgen geregeld te maken met juridische vragen, zoals Wat zijn de regels rond spijbelen? Wie beslist over een medisch noodzakelijk geachte ingreep bij het kind? Wat mag ik aan collega's aan informatie over het gezin vertellen? En vanwege het coronavirus zijn de scholen langdurig dicht en moeten de kinderen proberen vanuit huis onderwijs te volgen. Maar wanneer mogen ouders hun kind zelf onderwijs geven? Heeft een kind zelf iets te zeggen als zijn ouders vinden dat hij hulp nodig heeft? Kunnen kinderen die verblijven in een ‘perspectief biedend pleeggezin’ nog terug naar huis? Kan een man nog vaderschap van een kind claimen, als de relatie met de moeder al tijdens de zwangerschap is beëindigd?  Dit zijn enkele vragen die je in je werk met jongeren en gezinnen kunt tegenkomen…

Het webinar biedt een korte introductie tot twee kerngebieden van het jeugdrecht: kinderbescherming en jeugdhulp. In het eerste uur worden enkele belangrijke rechterlijke uitspraken op het terrein van de kinderbescherming behandeld. Het tweede uur gaat men aan de slag met de vraag: Wat is jeugdhulp en hoe moet een gemeente omgaan met een aanvraag PGB?

Gratis bij deelname

Deelnemers ontvangen het Jeugdrecht in de praktijk van Ido Weijers t.w.v. €23,00. Het boek wordt per post toegestuurd. 

Programma

13:15 Inloop Meeting room
13:30 Opening dagvoorzitter Prof.dr. Ido Weijers
Korte toelichting met belangrijkste huishoudelijke mededelingen over Zoom.
  DEEL 1
13:35 Rechtelijke uitspraken op het terrein van de kinderbescherming
In deze presentatie worden verschillende belangrijke en veel aangehaalde rechtelijke uitspraken op het gebied van kinderbescherming besproken. Dan gaat het om rechten van kinderen, zoals het recht om in hun eigen gezin op te groeien en om gewaagde dingen te ondernemen. En om de rechten van ouders, zoals betrokken worden bij besluitvorming betreffende hun kind en het recht van ouders om te laten zien dat zij (ondanks bepaalde risico’s) in staat zijn hun kind zelfstandig op te voeden.
14:35 Pauze
  DEEL 2
14:50 Jeugdhulp in de zin van de Jeugdwet
Wat is jeugdhulp en hoe moet een gemeente omgaan met een aanvraag PGB?

Aan de hand van bespreking van enkele uitspraken van gerechten laat Reiner Feiner zien op welke wijze moet worden omgegaan met een verzoek om middels een persoons gebonden budget (PGB) zelf jeugdhulp te organiseren.
15:50 Vragen en tijd voor discussie
16:20 Einde

28 mei 2020

€ 149,00 excl. BTW


Direct aanmelden

Ido Weijers

emeritus hoogleraar Jeugdstrafrechtspleging aan de Universiteit Utrecht en auteur.

Ido Weijers was als hoogleraar Jeugdstrafrecht en Jeugdbescherming verbonden aan de opleiding Pedagogiek van de Faculteit Sociale Wetenschappen en aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen van de Universiteit Utrecht. Hij studeerde politicologie en pedagogiek aan de UvA en promoveerde in 1991 aan de EUR. Hij heeft jarenlang onderzoek gedaan en geeft nog steeds colleges en cursussen op deze terreinen en hij begeleidt lopend onderzoek en publiceert regelmatig over actuele onderwerpen op het gebied van jeugdstrafrecht en -bescherming. Hij publiceerde meer dan 25 boeken, waaronder Children and the Law in the Netherlands (Boom Eleven, 2e druk 2018), De creatie van het mondige kind (Uitgeverij SWP, 7e druk 2017), Jeugdstrafrecht (Boom, 4e druk 2017), Rotjeugd (Uitgeverij SWP, 2016) en Parens patriae en prudentie. Grondslagen van jeugdbescherming (Uitgeverij SWP, 2012).

mr.drs. R.H.P. (Reinier) Feiner

Advocaat, FeinerIwema advocaten

Reinier Feiner is advocaat bij FeinerIwema advocaten te Rotterdam en gespecialiseerd in het jeugdrecht. Hij staat (pleeg-)ouders en kinderen bij. Regelmatig treedt Reinier Feiner op als gastdocent, geeft hij lezingen of participeert hij in diverse beleidsfora op het gebied van het jeugd(straf)recht. Feiner combineert zijn inzet voor de zaak van de cliënt met zijn passie voor mensenrechten en kinderrechten. Feiner is betrokken, doortastend en creatief.

Lidmaatschappen en nevenfuncties
Bestuurslid Vereniging Jeugdrecht Advocaten Rotterdam (VJAR)
Bestuurslid Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN)

Lid Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), werkgroep jeugd -en gezondheidsrecht
Lid Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten (NVSA)
Lid Nederlandse Vereniging van Jeugdrecht Advocaten (NVJA)

Naast zijn werkzaamheden schaakt en bridget hij.